มอบตราตั้ง "วัดศรีภิญโญศรัทธาราม" ในหมู่บ้านไทยพุทธ จ.นราธิวาส


ชายแดนภาคใต้: กองทัพภาคที่ 4 ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพีธีเปิดป้ายวัดศรีภิญโญศรัทธาราม บ้านเจริญธรรม อ.รือเสาะ จ.นราริวาส พร้อมพิธีมอบประกาศตราตั้งวัดหลังทหาร ฉก.ทพ.46 ร่วมก่อสร้างวัดเสร็จเมื่อ พ.ค. 2564 ประชาชนทั้งไทยพุทธ-มุสลิมร่วมงาน


ที่วัดศรีภิญโญศรัทธาราม บ้านศรีภิญโญ หมู่ที่ 6 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 ผอ.โครงการประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้แทน พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูสุนทรธรรมมาวัตร รักษาการเจ้าคณะอำเภอ จ.นราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดป้ายวัดศรีภิญโญศรัทธาราม พร้อมกับพิธีจัดประกาศตราตั้งวัดและมอบใบตราตั้งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทั้ง พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคีประจำปี 2564 มีพระสมุห์นพเดช ฐิตเตโช เจ้าอาวาสวัดศรีภิญโญศรัทธาราม เป็นพระสงฆ์ผู้รับมอบประกาศตราตั้งในครั้งนี้ ภายในพิธี นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว ผู้แทน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม


ภายในงานมีประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมร่วมกันประกอบอาหารเลี้ยงผู้มาร่วมงาน เนื่องจากหมู่บ้านศรีภิญโญถือเป็นชุมชนไทยพุทธที่ล้อมรอบด้วยชุมชนมุสลิม โดยอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ภายในวัดยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ พร้อมทั้งนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้การแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนบ้านศรีภิญโญมในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย


สำหรับวัดศรีภิญโญศรัทธารามเป็นวัดอยู่ในพื้นที่บ้านย่อยที่แยกจากบ้านธรรมเจริญ เป็นพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร มีชาวไทยพุทธมาจับจองพื้นที่เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อชุมชนมีการขยายใหญ่ขึ้นจำเป็นต้องมีการประกอบศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือ ชาวบ้านและคณะญาติโยมไทยพุทธ ผู้มีจิตศรัทธาได้มอบที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์และปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนได้สร้างวัดมีพื้นที่ 21 ไร่ โดยมีทหารช่างสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมพรานที่ 46 เป็นกำลังหลักในการก่อสร้างวัด ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ และได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]