ภาครัฐ-เอกชน-ชุมชนร่วมจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้

ชายแดนใต้: ที่ปรึกษา รมต.กกท.เปิดงาน "The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้" ดึงอัตลักษณ์ประจำถิ่น สร้างมูลค่าแหล่งท่องเที่ยว ขณะที่เลขาฯ ศอ.บต เชื่อกิจกรรมดนตรีและกีฬาจะกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ ให้ดีขึ้นแน่นอน

27 มิถุนายน 2565 - นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดงาน “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ นายอนิรุทธ บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก

นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกนะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความอยู่ดีมีสุข ความสามัคคีปรองดอง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนของชาวนราธิวาส พร้อมส่งต่อหน่วยงานภาคีในพื้นที่ให้สานต่อสู่ความ ยั่งยืน

"พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนี้ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยว ทั้งในด้านทรัพยากรในพื้นที่ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวและความหลากหลายทางวัฒนธรรม รัฐบาลส่งเสริมให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นเมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดน และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" นายสิรภพกล่าว


ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่คือปัญหาด้านปากท้องของประชาชน


ดังนั้น ภาครัฐต้องหาแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาดีขึ้น ทั้งในเรื่องของกีฬาที่ได้มีการจัดกิจกรรมวิ่งเทรล ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ห้วงวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา และครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันได้ใช้เสียงดนตรีพื้นถิ่นชายแดนใต้ นำศิลปินระดับประเทศไทยมาช่วยกันสร้างสีสัน และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาสัมผัสก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว การพัฒนาเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง

"หลังจากนี้ เชื่อมั่นว่าในภาพรวมถือเป็นการฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้ให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน" เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าว

สำหรับกิจกรรม “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการจากทางภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี จัดแล้วในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ส่วนจังหวัดยะลา ที่สวนสาธารณะสนามโรงพิธีช้างเผือก ระหว่างวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2565 นี้
ผู้ที่มาร่วมงานจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับ Illumination Lighting Show การแสดงแสง สี เสียง สุดตระการตา การเดินชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และอิ่มอร่อยในโซนอาหารท้องถิ่น “หรอยแรงแดนใต้” จากร้านอาหารในพื้นที่ กับอาหารพื้นบ้าน รสชาติต้นตำหรับ กับเมนูในความทรงจำที่มีเอกลักษณ์ประจำถิ่นของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทำให้สะท้อนถึงช่วงเวลาแห่งความสุข ที่ได้เข้ามาเช็กอินกันได้ภายในงานรวมถึงชมการแสดง ศิลปวัฒนธรรม และดนตรีพื้นบ้านจากแดนใต้ให้หายคิดถึงว่าครั้งหนึ่งเคยได้มาเยือน

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]