“พ.ต.อ.ทวี” แฉ! ชายแดนใต้ พรรคใหญ่เริ่มเก็บบัตรประชาชน-จ่ายมัดจำกันแล้ว


การเมือง: เลขาธิการพรรคประชาชาติเผย“ประชาชาติ” เป็นพรรคการเดียวเดียวที่เลือกผู้สมัครใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการทำ ”ซูรอ” อิงหลักอิสลาม ต้องการชนะทั้ง 13 เขต ไม่ได้ต้องการแค่เกือบแพ้ แฉพรรคใหญ่บางพรรคเริ่มเก็บบัตรประชาชน จ่ายมัดจำหัวละ 1,000 บาทแล้ว

29 มีนาคม 2566 - พ.ต.อ.ทวี สองส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติ เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคประชาชาติมี ส.ส.ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม 6 คน คือ จ.ปัตตานี 2 คน จ.ยะลา 2 คน และ จ.นราธิวาส 2 คน สิ่งที่พรรคประชาชาติมุ่งหวังคือการได้ ส.ส.เขตมากกว่าเดิม พรรคประชาชาติขอแค่ไม่แพ้ทุกเขตเลือกตั้ง ไม่ต้องการคำว่าเกือบชนะ พรรคประชาชาติไม่ได้ทำการเมืองเพื่อตัวของ พ.ต.อ.ทวี สองส่อง ไม่ได้ทำเพื่ออาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา และไม่ได้ทำเพื่อ ส.ส.ทุกคน แต่พรรคประชาชาติทำการเมือง เพื่อให้ประชาชนได้เห็นอนาคตของประชาชนที่ดีขึ้น ทำให้พี่น้องมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรือง ทำให้ศาสนาทุกศาสนาได้รับการปกป้อง ทำให้วัฒนธรรมได้รับการรักษา และอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม

"ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคการเมืองใหญ่ๆ อย่างประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย รวมไทยสร้างชาติ และพลังประชารัฐ ส่งผู้สมัครครบทั้ง 13 เขตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และต่างมีความมั่นใจที่จะได้ ส.ส.ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพบว่า มีผู้สมัครของพรรคการเมืองใหญ่บางพรรคได้เก็บบัตรประชาชน โดยให้หัวคะแนนจ่ายเงินเป็นการมัดจำ ไว้แล้วหัวละ 1,000 บาท และบางพรรคการเมืองได้ประชุมผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ มีการจ่ายเงินเพื่อให้เป็นหัวคะแนนในพื้นที่ เชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะมีการต่อสู้กันอย่างหนักของพรรคการเมืองใหญ่ เพื่อหวังที่ได้ ส.ส.ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" พ.ต.อ.ทวีกล่าว


พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า ในการคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคประชาชาติใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 13 เขต พรรคประชาชาติเป็นพรรคการเมืองเดียวที่มีการคัดเลือกผู้สมัครโดยอิงหลักศาสนาอิสลาม หรือที่เรียกว่าทำ "ซูรอ" โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้นำศาสนาในพื้นที่ เช่น ทำ”ซูรอ” กับชมรมอิหม่ามใน จ.ปัตตานี ที่โรงเรียนลาลอวิทยาสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี กับอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ว่าจะเลือกใครเป็นผู้สมัคร เพราะผู้นำศาสนาเหล่านี้ ทำหน้าที่รักษาศาสนาของเอกองค์อัลเลาะห์ ท่านเหมือนตำรวจของนบี ( ซบ.) ภารกิจของท่านต้องทนแดด ทนฝน ทนสภาทุกอย่างที่เกิดขึ้น เรื่องการละหมาดเป็นหน้าที่ของท่าน เรื่องการศึกษา ตาดีกา เป็นหน้าที่ของท่าน เด็กจะเกิด คนเสียชีวิต คนจะหย่า คนจะแต่งงาน คนจะมีความทุกข์ ความสุข ก็เป็นหน้าที่ของท่าน

ดังนั้นการได้มาทำซูรอจึงถือเป็นการทำการเมือง ที่มีการอิงหลัก ศาสนา เป็นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ เป็นการเคารพ เป็นการให้เกียรติ เพราะท่านเป็นผู้ที่ทรงเกียรติในพื้นที่

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]