อันดับ 1 ใน 60 เขตภาคใต้ (23.30 น.)


14 พฤษภาคม 2566 จากผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อเวลาประมาณ 23.30 น. ผู้สมัคร ส.ส.ภาคใต้ 60 เขต ที่ได้คะแนนนำเป็นอันดับหนึ่ง มีดังนี้

กระบี่
เขต 1 กิตติ กิตติธรกุล ภูมิใจไทย
เขต 2 ถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ ภูมิใจไทย
เขต 3 สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ภูมิใจไทย

ชุมพร
เขต 1 ชัย สุดสวาสดิ์ รวมไทยสร้างชาติ
เขต 2 สันต์ แซ่ตั้ง รวมไทยสร้างชาติ
เขต 3 สุพล จุลใส รวมไทยสร้างชาติ

ตรัง
เขต 1 ถนอมพงษ์ หลีกภัย รวมไทยสร้างชาติ
เขต 2 ทวี สุระบาล พลังประชารัฐ
เขต 3 สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ประชาธิปัตย์
เขต 4 กาญจน์ ตั้งปอง ประชาธิปัตย์

นครศรีธรรมราช
เขต 1 ราชิต สุดพุ่ม ประชาธิปัตย์
เขต 2 ทรงศักดิ์ มุสิกอง ประชาธิปัตย์
เขต 3 พิทักษ์เดช เดชเดโช ประชาธิปัตย์
เขต 4 ยุทธการ รัตนมาศ ประชาธิปัตย์
เขต 5 ชัยชนะ เดชเดโช ประชาธิปัตย์
เขต 6 สุธรรม จริตงาม พลังประชารัฐ
เขต 7 ษฐา ขาวขำ ภูมิใจไทย
เขต 8 มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล ภูมิใจไทย
เขต 9 อวยพรศรี เชาวลิต ประชาธิปัตย์
เขต 10 พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รวมไทยสร้างชาติ

นราธิวาส
เขต 1 วัชระ ยาวอหะซัน รวมไทยสร้างชาติ
เขต 2 อามินทร์ มะยูโซ๊ะ พลังประชารัฐ
เขต 3 สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พลังประชารัฐ
เขต 4 ซาการียา สะอิ ภูมิใจไทย
เขต 5 กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ประชาชาติ

ปัตตานี
เขต 1 วรวิทย์ บารู ประชาชาติ
เขต 2 คอซีย์ มามุ พลังประชารัฐ
เขต 3 สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ประชาชาติ
เขต 4 อริญชัย ซูสารอ รวมไทยสร้างชาติ
เขต 5 สาเหะมูหามัด อัลอิดรุส ประชาชาติ

พังงา
เขต 1 อรรถพล ไตรศรี ภูมิใจไทย
เขต 2 ฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ พลังประชารัฐ

พัทลุง
เขต 1 สุพัชรี ธรรมเพชร ประชาธิปัตย์
เขต 2 นิติศักดิ์ ธรรมเพชร รวมไทยสร้างชาติ
เขต 3 ร่มธรรม ขำนุรักษ์ ประชาธิปัตย์

ภูเก็ต
เขต 1 สมชาติ เตชถาวรเจริญ ก้าวไกล
เขต 2 เฉลิมพงศ์ แสงดี ก้าวไกล
เขต 3 ฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล ก้าวไกล

ยะลา
เขต 1 สุไลมาน บือแนปีแน ประชาชาติ
เขต 2 ซูการ์โน มะทา ประชาชาติ
เขต 3 อับดุลอายี สาแม็ง ประชาชาติ

ระนอง
เขต 1 คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ภูมิใจไทย

สงขลา
เขต 1 สรรเพชญ บุญญามณี ประชาธิปัตย์
เขต 2 ศาสตรา ศรีปาน รวมไทยสร้างชาติ
เขต 3 สมยศ พลายด้วง ประชาธิปัตย์
เขต 4 ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว พลังประชารัฐ
เขต 5 เดชอิศม์ ขาวทอง ประชาธิปัตย์
เขต 6 สุภาพร กำเนิดผล ประชาธิปัตย์
เขต 7 ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ภูมิใจไทย
เขต 8 สุรินทร์ ปาลาเร่ ประชาธิปัตย์
เขต 9 ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง ประชาธิปัตย์

สตูล
เขต 1 พิบูลย์ รัชกิจประการ ภูมิใจไทย
เขต 2 วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ภูมิใจไทย

สุราษฎร์ธานี
เขต 1 กานสินี โอภาสรังสรรค์ รวมไทยสร้างชาติ
เขต 2 พิพิธ รัตนรักษ์ รวมไทยสร้างชาติ
เขต 3 วชิราภรณ์ กาญจนะ รวมไทยสร้างชาติ
เขต 4 พันธ์ศักดิ์ บุญแทน รวมไทยสร้างชาติ
เขต 5 ปรเมษฐ์ จินา รวมไทยสร้างชาติ
เขต 6 พิชัย ชมภูพล ภูมิใจไทย
เขต 7 ธานินท์ นวลวัฒน์ รวมไทยสร้างชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]