ผนึกจิตอาสา จ.สงขลาปลูกต้นไม้ ฉลองครบรอบ 39 ปี ปตท.สผ.


รวมพลังพนักงานจิตอาสา ปตท.สผ. ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา กว่า 120 ชีวิต ร่วมปลูกป่ากว่าพันต้น ฉลอง 39 ปี ปตท.สผ.

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.67 ที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา นายนพดล สุระสังวาล นายอำเภอสิงหนคร นายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร นายสมชาย สุริยะ อิหม่าม มัสยิดหัวสนอ่อน พร้อม พนักงานจิตอาสา ปตท.สผ. ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา กว่า 120 ชีวิต ร่วมแสดงพลัง จัดกิจกรรม “เพาะ” ความสุข “ปลูก” ความยั่งยืน พร้อมกับพนักงาน ปตท.สผ.ในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศ 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี ปตท.สผ. โดยร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 1,000 ต้น บริเวณพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทะเลนอก ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูดซับก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดภาวะโลกร้อน ส่งต่อความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี ปตท.สผ.

นายบัญชา ฉิมตระกูล ผู้จัดการฐานแผนกสนับสนุน สงขลา บริษัท ปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด กล่าวว่า กิจกรรม From We to World Planting Day 2024 “เพาะ” ความสุข “ปลูก” ความยั่งยืน เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี ปตท.สผ. โดยร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 1,000 ต้น บริเวณพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทะเลนอก ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูดซับก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดภาวะโลกร้อน ส่งต่อความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี ปตท.สผ."กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ EP Net Zero ที่ ปตท.สผ. ตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ.2593 ด้วยความพยายามเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและสังคม โดยการปลูกป่าบกและป่าชายเลน เพื่อช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกสะสมให้ได้มากกว่า 2 ล้านตัน โดยวันนี้มีพนักงานจาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และ บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ.อีดี บริษัทย่อย ผู้ดำเนินงานหลัก ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย ซึ่งประจำอยู่ที่ฐานสนับสนุนฯ สงขลา กว่า 120 คน ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท.สผ. พร้อมกันทั่วประเทศ 

ได้แก่ โครงการเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร โครงการพีทีดีอีพี 1 จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสินภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานี โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ระนอง โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา และ ปตท.สผ. สำนักงานใหญ่" นายบัญชากล่าวขณะที่นายนพดล สุระสังวาล นายอำเภอสิงหนคร กล่าวว่า วันนี้ทราบว่าปตท.สผ.จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 39 ปี นอกจากปตท.สผ.จะดูแลด้านพลังงานของประเทศแล้วนั้นก็ยังมีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการคืออำเภอสิงหนคร หลายกิจกรรมทั้งของอำเภอ เทศบาล และจังหวัดสงขลาเองก็จะมี ปตท.สผ. ช่วยหนุนเสริมด้วยดีตลอดมา 

หลังจากนี้สำหรับโครงการปลูกป่าในพื้นที่บ้านทะเลนอกนั้นก็ขอให้ชุมชนช่วยกันรักษาเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนต่อไป

ด้านนายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศบาลเมืองสิงหนคร กล่าวด้วยว่า กิจกรรมนี้มีการหารือกันมายาวนานเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนจึงเลือกบ้านชุมชนทะเลนอกในวาระครบรอบ 39 ปีของ ปตท.สผ.ในปีนี้ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลเมืองสิงหนครและ ปตท.สผ.ก็จับมือกันทำกิจกรรมต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานอยู่แล้ว ทั้งเรื่องการศึกษา สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงด้านศาสนา 

ตนในนามของเทศบาลเมืองสิงหนครต้องขอขอบคุณ ปตท.สผ. ที่นึกถึงพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร หลังจากนี้อยากให้ชุมชนช่วยกันดูแลต้นไม้จนกลายเป็นป่าให้กับชุมชนแห่งนี้ต่อไปในอนาคตข้างหน้า

/////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]