อุบลโมเดล HOT! ผลิต-ส่งออกแรงงานช่างซ่อมวัยกระเตาะป้อนโชว์รูมรถยนต์ยักษ์ใหญ่ในไทย
คุณภาพชีวิต - อธิบดีบุปผา รับนโยบาย รมว.แรงงาน พิพัฒน์ “อุบลโมเดล” HOT! ลุยผลิตและส่งออกแรงงานวัยรุ่นฮิตเข้าฝึกช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด อ้าแขนรับไม่อั้น รวมส่งเข้าทำงานแล้วทั้งหมด 569 คน รอบนี้ 29 คน

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานในพิธีส่งมอบผู้ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จำนวน 29 คนให้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า อุบลโมเดล ถือเป็นต้นแบบการพัฒนาทักษะของกรมที่มีผลการดำเนินงานที่เห็นผลสัมฤทธิ์ด้านการมีงานทำอย่างชัดเจน เป็นการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ โดยการสำรวจความต้องการจากผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่และเครือข่ายแล้วดำเนินการฝึกตามความต้องการทั้งปริมาณและทักษะเฉพาะด้านตามที่สถานประกอบกิจการแจ้งความประสงค์รับเข้าทำงาน

ในครั้งนี้ เป็นการส่งมอบผู้ผ่านการฝึกอบรมในสาขาช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนวิทยากร เครื่องมือ และวัสดุในการฝึกอบรม โดยน้อง ๆ รุ่นนี้ อายุระหว่าง 18-25 ปี เป็นนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ชั้นปีสุดท้าย 3 สถาบัน ได้แก่ 1) วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ 2) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก และ 3) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทานางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า ผู้สำเร็จการฝึกอบรมได้รับการพิจารณาเข้าทำงานกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า 5 แห่ง รวมจำนวน 29 คน ดังนี้ 1) บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จำกัด จำนวน 11 คน 2) บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด จำนวน 6 คน 3) บริษัท โตโยต้าปราจีนบุรี (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด จำนวน 4 คน 4) บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด จำนวน 5 คน และ 5) บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด จำนวน 3 คน 

น้องๆ ที่สำเร็จการฝึกในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 รวมระยะเวลาฝึก 120 ชั่วโมง เน้นการฝึกภาคปฏิบัติเป็นหลัก เพราะด้านทฤษฎีน้อง ๆ ได้รับจากสถานศึกษามาอย่างเข้มข้นแล้ว 


นอกจากนี้ ที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมกันผลิตแรงงานใหม่ที่มีคุณภาพในหลักสูตร ช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ 1 แล้วกว่า 600 คน เข้าทำงานกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า และสถานประกอบกิจการอื่นๆ ทั่วประเทศ กรมได้ใช้โมเดลนี้กับการฝึกจังหวัดอื่นๆ ด้วยเพื่อให้แรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมมีงานทำทันทีหลังจากฝึกอบรมจบ 

ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนกับความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นรูปแบบการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศที่สร้างความพึงพอใจแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับกลไกการทำงานร่วมกัน

แรงงานที่สนใจเข้าฝึกอบรม หรือสถานประกอบกิจการที่ต้องการรับผู้มีทักษะด้านต่างๆ เข้าทำงาน ติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

///////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]