สงขลานครินทร์เปิดศูนย์สุขภาพดี ม.อ. “PSU Rebalance Center” ขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายนักวิจัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างสุขภาพ การดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหารให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและมีประโยชน์ที่เพียงพอ 

เปิดศูนย์สุขภาพดี ม.อ. “PSU Rebalance Center” โดยมี พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน 

พร้อมด้วย ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ม.อ. ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ 

คุณธนชาติ พงษ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.อ. นายธันยพงศ์ คงเจริญ เลขานายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ 

คุณโตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ คณะผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567


การเปิดศูนย์สุขภาพดี ม.อ. “PSU Rebalance Center” ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสุขภาพที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประเทศที่สำคัญ 

สร้างสรรค์สื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเป็นบุคลากรคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพอย่างครบวงจร โดยมีรูปแบบการดำเนินงานคือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านกิจกรรมและรูปแบบประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมาย การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผลิตนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ

ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมหรือปรึกษาเรื่องสุขภาพกับนักโภชนาการที่ประจำศูนย์ และศึกษาข้อมูลตามช่องทางการติดต่อได้ที่ FB : PSU Rebalance Center, Tiktok : ศูนย์สุขภาพดี ม.อ., ID Line : @295bhdci, Tel : 09-6216-5353 และ E mail : rebalancecenter@psu.ac.th

//////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]