แรมโบ้ลง "ยะลา" เตรียมความพร้อมรับนายกฯ ลงตรวจราชการ 15 ธ.ค.

 


ชายแดนภาคใต้: แรมโบ้ลงพื้นที่ยะลา ถกร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้อง 7 จังหวัดใต้สุดแดนสยาม เตรียมความพร้อมสนับสนุนและรับเรื่องร้องทุกข์ ก่อนนายกฯลงพื้นที่ตรวจราชการ พรุ่งนี้

14 ธ.ค. - ที่ศาลากลางจังหวัดยะลา นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ล่วงหน้าพร้อมคณะ เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมกับส่วนราชการ ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและกลุ่มมวลชนต่างๆ ที่จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ยะลา ในวันที่ 15 ธ.ค. และได้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบคอนเฟอเร้นซ์ กับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ พัทลุง ตรัง สตูล นราธิวาส สงขลา และปัตตานี เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ไปในคราวเดียวกัน

นายเสกสกล กล่าวเปิดการประชุมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและกลุ่มมวลชนต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่ต่อความเดือดร้อนของประชาชนถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับไม่ให้กีดกันกลุ่มมวลชนที่เดือดร้อน ให้ทุกกลุ่มได้ยื่นหนังสือและให้รีบนำสู่กระบวนการการแก้ไขโดยเร็วที่สุด และได้กล่าวถึงกลุ่มมวลชนทางการเมืองว่า ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้จังหวัดยะลา ไม่ได้มาเล่นการเมือง จึงไม่อยากให้มีกลุ่มใดๆ มาขัดขวาง การปฏิบัติภารกิจ

ที่ประชุมได้แจ้งว่า มีกลุ่มชาวบ้านที่เดือดร้อนจะเข้ามายื่นหนังสือ เช่น กลุ่มปัญญาเรื่องที่ดินทำกิน กลุ่มผู้เลี้ยงปูดำ กลุ่มการประมง เรื่องหนี้สินและผลผลิตของเกษตรกร ปัญหาจากโควิด-19 และกลุ่มอื่นๆ

นายเสกสกล กล่าวว่า นายกฯ ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ และในครั้งนี้จะมาตรวจราชการเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและกลุ่มมวลชนต่างๆ และจะนำปัญหามาดำเนินการแก้ไขให้ประชาชนคลายความเดือดร้อน และในครั้งนี้ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์ดำรงธรรม ได้ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยราชการ ทั้งในจังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อร่วมลงพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์และรับทราบปัญหาของประชาชน เพื่อบูรณาการปัญหาไปแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในคราวเดียวกัน

ทั้งนี้หลังการประชุมได้มีกลุ่มชาวบ้านที่เดือดร้อนจากเรื่องต่างๆ มาทยอยยื่นเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายเสกสกลหลายเรื่องเช่นปัญหาที่ดินทำกิน ซึ่งจะได้นำไปเสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของรัฐบาลตามขั้นตอนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]