สงขลาพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ "โอมิครอน" รายแรกผู้สัมผัสเสี่ยง 102 คน

 


COVID-19: สสจ.สงขลารายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนรายแรกในจังหวัด ผู้สัมผัสเสี่ยง 74 รายไม่พบเชื้อ รอผลผู้โดยสารเที่ยวบินเดียวกัน 28 ราย เปิดไทม์ไลน์มาจากอิตาลี ตรวจที่สุวรรณภูมิไม่พบเชื้อก่อนขึ้นเครื่องมาพักที่ อ.หาดใหญ่ ทานอาหารเช้าแถวสนามกลาง กลับไปอยู่บ้านที่ อ.สทิงพระ ตรวจ ATK ผลเป็นลบ ไป ธ.กรุงไทย-ตลาดม่วงงาม-อเมซอนก่อนอาการเริ่มออก ตรวจซ้ำพบเชื้อ

26 ธ.ค. - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สงขลาออกประกาศพบผู้ป่วยโควิด-19 ใน จ.สงขลาติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนรายแรก โดยประมาณเมื่อเวลาประมาณ 19.12 น. วันที่ 25 ธ.ค. ทางเฟซบุ๊ก "สาธารณสุข จังหวัดสงขลา" ระบุว่า ผู้ป่วยเป็นหญิงไทยอายุ 36 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เดินทางมาจากประเทศอิตาลี ทํางานครัวใน ร้านอาหาร ได้รับวัคซีนไฟเบอร์จากประเทศอิตาลี 2 เข็มเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2564

สสจ.สงขลารายงานไทม์ไลน์ของผู้ป่วยคนดังกล่าว ดังนี้
14 ธ.ค. เดินทางจากประเทศอิตาลี
15 ธ.ค. ต่อเครื่องบินจากกาตาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ รับการตรวจหาเชื้อแบบ RT- PCR ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และพักที่โรงแรมแมนดารีนา 1 คืน
16 ธ.ค. ผลการตรวจ RT- PCR ไม่พบเชื้อ จากนั้น 16.00 น.เดินทางโดยเครื่องบินถึง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พักบ้านญาติที่ อ.หาดใหญ่ 1 คืน
17 ธ.ค. 09.00 รับประทานติ่มซำกับญาติอีก 2 คน ที่ร้านแถวสนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ นั่งห่างจากโต๊ะอื่น ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จากนั้น 10.30 น. เดินทางถึงบ้าน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ ในรถสวมแมสก์ตลอดเวลา อยู่บ้านตลอด อาศัย 3 คน คือ ผู้ป่วย มารดา และน้องชาย
18 ธ.ค. รู้สึกปวดเมื่อยร่างกาย ไปขอตรวจด้วย ATK แบบ Home Use ที่ รพ.สต.ท่าหิน อ.สทิงพระ ผลเป็นลบ แยกตัวเองจากครอบครัว
19 ธ.ค. 2564 อยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน แยกตัวเองจากครอบครัว
20 ธ.ค. 11.00 น. ไปธนาคารกรุงไทย สาขาสทิงพระ อยู่ประมาณ 2 ชม. 14.00 น. ไปร้านยาที่ม่วงงาม ไปตลาดม่วงงาม โดยมารดาเป็นผู้ซื้อ แวะร้านขายดอกไม้ที่ตลาดม่วงงาม ไม่ได้ซื้อ และซื้อน้ำที่ร้านอเมซอน ม่วงงาม อ.สิงหนคร
21 ธ.ค. 2564 รู้สึกเจ็บคอ ตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง พบผลเป็นบวก จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เพื่อตรวจหาเชื่อแบบ RT- PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ห้องแยก รพ.สทิงพระ จ.สงขลา ห้องความดันลบ : Negative Pressure Room) และส่งตรวจยืนยันหาสายพันธุ์ของเชื้อกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
24 ธ.ค. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แจ้งผลยืนยัน ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน B.1.1.529 (Omicron) Nการดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่
ผู้สัมผัสเสียงสูงได้แก่ ญาติที่ อ.หาดใหญ่ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน และพนักงานธนาคารฯ ที่ให้บริการรวม 7 คน ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR เมื่อ 21 และ 23 ธ.ค. ผลไม่พบเชื้อ โดยผู้สัมผัสร่วมบ้าน 2 คนรับการกักตัว ที่ศูนย์กักชุมชนแล้ว
ผู้สัมผัสเสียงต่ำ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธนาคาร อ.สทิงพระและผู้มารับบริการฯ กลุ่มสัมผัสเสี่ยงใน อ.สิงหนคร รวม 67 คน ตรวจหาเชื้อแบบ ATK เมื่อวันที่ 21,23,24 ธ.ค. ผลไม่พบเชื้อ กลุ่มผู้เดินทางเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วย ที่นั่งแถวเดียวกัน 2 แถวหน้าและ 2 แถวหลังของที่นั่งผู้ป่วยรวม 28 คนได้ติดตามให้รับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 24-25 ธ.ค.64 รอผลตรวจ

การดำเนินการควบคุมโรคของเครือข่ายบริการสาธารณสุข อ.สทิงพระ ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค ได้เร่งค้นหากลุ่มเสี่ยงเชิงรุกในชุมชน เพื่อตรวจหาเชื้อด้วย ATK / การรัดเร่งฉีดวัคซีน แก่ประชาชน เข็ม 1 เป้าหมาย 100% และเร่งฉีดเข็มกระตุ้น / ทําเวทีประชาคมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเตรียมการจัดตั้งศูนย์กักชุมชน (LQ :Local Quarantine) รองรับการกักตัวกลุ่มเสี่ยงไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]