นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหา-การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้


ชายแดนภาคใต้: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ยะลาติดตามการแก้ปัญหา-การพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลขาฯ ศอ.บต.รายงานการพัฒนาดีขึ้นตามลำดับ ยกข้อมูลหลายโครงการ อาทิ เมืองผลไม้ เมืองปูทะเลโลก เมืองปศุสัตว์ การสร้างอาชีพ ปลูกพืชพลังงาน พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม


15 ธ.ค. - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ จ.ยะลา เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเริ่มจากการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จ.ยะลา ที่อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถนนสิโรรส อ.เมืองยะลา โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายภิรมย์ นิลทยา ผวจ.ยะลา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม

ทั้งนี้ ได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ ได้ดำเนินงานผ่านกลไก 2 ส่วนในการพัฒนา คือ 1.ตามแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2.กลไกคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ในส่วนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในพื้นที่ สนับสนุนการฝึกทักษะเพื่อประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 6,178 ราย สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ ในชุมชน 2,952 ราย จัดส่งไปทำงานโรงงานในพื้นที่ 840 ราย นอกพื้นที่ 3,448 รายศอ.บต.ยังผลักดันพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเมืองผลไม้ โดยในปี 2564 ส่งออกทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ทั้งแบบสดและแปรรูปมูลค่ากว่า 5,747 ล้านบาท โดยผลักดันให้จำหน่ายส่งออกทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งการผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นเมืองผลไม้นั้นเป็นการสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่มีงานทำ กระจายรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และยังส่งเสริมให้เป็นเมืองปูทะเลโลก นำร่องการเลี้ยงปู 34 ชุมชน 1,000 คน เริ่มเพาะเลี้ยงเมื่อเดือน ส.ค. 2564 ทยอยปล่อยพันธุ์ปู 700,000 ตัว รวมผลผลิต 220 ตัน มูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท ในปี 2565

นอกจากนี้ ศอ.บต.ยังร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนโครงการสำคัญและเห็นผลเป็นรูปธรรมอีกหลายโครงการ เช่น การผลักดันพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเมืองปศุสัตว์ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ การผลักดันพืชพลังงาน การผลักดันการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน อ.เบตง จ.ยะลา ยกระดับการค้าชายแดน แผนการดูแลแม่และเด็กในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และโครงการอื่นๆ โดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]