โควิด-19 นครศรีธรรมราชเพิ่มอีก 1,936 รายวัคซีนเข็ม 3 ฉีดแค่ 20.49 %

 


COVID-19: นครศรีธรรมราชยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก ติดอันดับที่ 4 ของประเทศ ที่ 1 ของภาคใต้ พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 813 ราย ATK อีก 1,123 ราย รวม 1,936 ราย ในขณะที่วัคซีนเข็ม 3 ยังฉีดได้เพียง 20.49 %

25 กุมภาพันธ์ 2565 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครศรีธรรมราชรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระลอกใหม่ เดือนมกราคม 2565 ใน จ.นครศรีธรรมราช ข้อมูล ณ เวลา 11.00 น. ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 813 ราย แยกเป็นในจังหวัด 805 ราย ต่างจังหวัด 6 ราย และเรือนจำ/ที่ต้องขัง 2 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 16,813 ราย ส่วนผู้ป่วยเข้าข่ายติดเชื้อ ATK พบ 1,123 ราย รวมผู้ป่วยเข้าข่ายติดเชื้อ ATK สะสม 11,013 ราย

ทั้งนี้ เมื่อดูข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันและผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสงสัย หรือ ATK ย้อนหลังจะพบว่า ผู้ติดเชื้อมีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ แม้บางวันจะมีจำนวนลดลง แต่แผนภูมิในภาพรวมก็แสดงให้เห็นว่ายังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ด้านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า จ.นครศรีธรรมราชพบผู้ติดเชื้อยืนยันสูงเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 1 ของภาคใต้ โดยในส่วนของกรมควบคุมโรค รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ ข้อมูล ณ เวลา 07.28 น. อยู่ที่ 927 ราย แบ่งเป็นภายในจังหวัด 911 ราย และเรือนจำ 16 ราย

ส่วนข้อมูลผู้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สสจ.นครศรีธรรมราชรายงานว่า เข็ม 1 มี 1,202,868 ราย หรือคิดเป็น 77.64 % เข็ม 2 มี 1,123,858 ราย หรือคิดเป็น 72.53 % และเข็ม 3 มี 317,598 ราย หรือคิดเป็น 20.49 % ในขณะที่กรมควบคุมโรค รายงานข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.พ. ว่า เข็ม 1 มี 1,068,548 ราย หรือคิดเป็น 67.84 % เข็ม 2 มี 973,581 ราย หรือคิดเป็น 61.81 % และเข็ม 3 มี 238,808 รายไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]