วันนี้ในอดีตเลิกการพนัน

 รายงานพิเศษ โดย.. เกษม ลิมะพันธุ์ สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย
ส่องเลย ! เลขเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดอนเมือง–เบตง Q400, ส่องเลขเด็ดงวดนี้มีอะไรบ้าง ? ฯลฯ ทุกงวด ทุกครั้ง เชิญชวนกันซื้อหวย การพนัน เล่นหวย ซื้อหวย ของคนไทยจึงฝังรากลึกอยู่ในสายเลือดมาจนถึงปัจจุบัน

วันนี้ในอดีตเลิกการพนันเมื่อ 107 ปีที่แล้ว ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม 2458 มีพระบรมราชโองการในสมัยรัชกาลที่ 6 ให้มีการเลิกเล่นการพนัน โดยถือว่าการเล่นการพนันเป็นของต้องห้ามและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2459 โดยก่อนหน้านั้นมีการลดจำนวนโรงหวยและเบี้ยให้ลดน้อยลง ซึ่งการพนันกลุ่มที่ถูกยกเลิกนี้ รวมถึงอากรหวยจีน หรือ หวย ก ข ด้วย


ปัญหาบ่อนการพนันในเมืองไทย มีมาตั้งแต่ต้นราชวงศ์จักรี สมัยรัชกาลที่ 2 มีการให้ตั้งบ่อนการพนันถูกกฎหมาย ตามบันทึกในประชุมพงศาวดารของ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ระบุว่า เก็บอากรบ่อนเบี้ยได้ 260,000 บาท

สมัยรัชกาลที่ 3 การค้าขายรุ่งเรือง เก็บอากรบ่อนเบี้ยได้เพิ่มเป็นปีละ 400,000 บาท คนเล่นการพนันมากขึ้น สมัยรัชกาลที่ 4 เก็บอากรบ่อนเบี้ยได้เพิ่มอีกเป็นปีละ 500,000 บาท

การพนันที่เล่นในบ่อนสมัยนั้นก็มี ไพ่จีน ไพ่ไทย ไพ่แปดเก้า ไพ่ช้างงา ต่อแต้ม พุ่งเรือ หมากรุก สะแก สกา ดวด วิ่งวัวคน วิ่งวัวระแทะ วิ่งม้าฤาวิ่งวัววิ่งควาย แข่งเรือ ชนไก่ ชนนก กัดปลา การพนันหลายชนิดก็ยังสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

จนถึงรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นโทษมหันต์จากการพนัน การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ทรงไปเมืองมอนติคาร์โลเมืองแห่งการพนันของยุโรป และทรงมีพระราชหัตถเลขาถึง กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อปี 2450 หรือ 111 ปีก่อนว่า

“...ได้เรียนตำราเล่นเบี้ยอย่างฝรั่งเข้าใจ ข้อซึ่งเข้าใจว่าเล่นไม่น่าสนุกนั้น ไม่จริงเลย สนุกยิ่งกว่าอะไรๆ หมด ถ้าชาวบางกอกได้เรียนรู้ไปเล่นแล้วฉิบหายไม่เหลือ ถ้าหากว่าไปถึงเมืองเราเข้าเมื่อไร จะรอช้าแต่สักวันเดียวก็ไม่ควรต้องห้ามทันที”


พระองค์ทรงย้ำให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทำตัวเป็น “แบบอย่างที่ดี” แก่ประชาชน ไม่ใช่มาเป็นตัวตั้งตัวตีเสนอตั้งบ่อนเสียเอง

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ทรงพิจารณาเห็นว่า คนไทยติดการพนันกันงอมแงมเป็นหนี้เป็นสิน เสียผู้เสียคนกันทั่วบ้านทั่วเมือง จึงทรงประกาศให้เลิกการพนันเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม 13 ค่ำ ปีกุน 2430 โดยลดจำนวนบ่อนลงเรื่อยๆ โดยมิได้ทรงห่วงว่า เงินท้องพระคลังจะลดลงถึงปีละ 6 ล้านบาท

ถึงปี 2432 ทรงประกาศยกเลิกบ่อนเบี้ยในกรุงเทพฯ อีกปีละ 10 ตำบล และเมื่อถึงปี 2441 ทรงประกาศยกเลิกบ่อนเบี้ยตามหัวเมืองในมณฑลต่างๆ จนถึงรัชกาลที่ 6 ในปี 2460 จึงมีพระราชบัญญัติห้ามมิให้ใครเล่นถั่วโปในราชอาณาจักรอีกต่อไป ได้มีประกาศปิดบ่อนทั่วราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 1เมษายน 2460

สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้น ได้มีการตรากฎหมายการพนันฉบับแรกในปี 2473 ซึ่งเป็นการรวบรวมกฎหมายการพนันต่างๆ มาไว้ในที่เดียว กัน และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอีกครั้ง โดยออกเป็น พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 พร้อมทั้งมีการเพิ่มเติมการเล่นพนันประเภทต่างๆ จนกลายมาเป็นกฎหมายฉบับปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]