สุไหงโก-ลกซ้อมแผนเปิดด่านพรมแดนไทย-มาเลเซียรับนักท่องเที่ยวเศรษฐกิจ: ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลกซ้อมแผนรับนักท่องเที่ยนวเตรียมรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย จัด 2 กลุ่ม แบบไปเช้า-เย็นกลับและค้างคืน ผู้ว่าฯ นราธิวาสแนะให้ขยายเวลาเปิด-ปิดด่าน ลดราคาตรวจเชื้อโควิด-19 เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยว


22 มีนาคม 2565 - ที่ห้องประชุมด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผอ.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมซ้อมแผนรับนักท่องเที่ยวด่านชายแดนทางบกสุไหงโก-ลก โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

หลังการประชุม นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.นราธิวาส ได้เดินทางมาเป็นประธานและสังเกตการณ์ ในการเปิดการซักซ้อมแผนเตรียมเปิดด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก โดยสมมุติรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากเมืองรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จำนวนกว่า 10 คน ที่ลงทะเบียนผ่านไทยแลนด์พาส THAILAND PASS จากกระทรวงต่างประเทศ มีทั้งการนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างและเดินเท้ามายังฝั่งพรมแดนสุไหงโก-ลก โดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมจัดสถานที่แยกไว้จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นักท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือ ONE DAY TRIP ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจโควิด-19 แบบ ATK ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 300 บาทและรอรับผลตรวจได้เลย หากผลเป็นลบจะออกใบรับรองให้ ก่อนที่จะผ่านการตรวจสอบประวัติหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งในระยะที่ 1 คือวันที่ 1 พ.ค. จะเดินทางท่องเที่ยวและทำกิจธุระได้เฉพาะในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลกเท่านั้น

และกลุ่มที่ 2 นักท่องเที่ยวแบบค้างแรม หรือ TEST AND GO เมื่อข้ามพรมแดนมา เจ้าหน้าที่จะจัดทำประวัติและผ่านการตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทาง โดยจะมีรถยนต์บริการของโรงแรมที่ผ่านการประเมินได้ตราสัญลักษณ์ SHA EXTRA PLUS มารอรับเข้าที่พัก และโรงแรมจะนำนักท่องเที่ยวไปทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยมีค่าใช้จ่าย 1,300 บาท เมื่อผลตรวจออกมาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะแจ้งผลการตรวจและออกใบรับรอง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวอยู่ในเขตพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลกเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นจะมีการพิจารณาให้นักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่มเดินทางไปท่องเที่ยวยังอำเภออื่นๆ ต่อไป จนเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆของไทยได้

หลังจากที่มีการซักซ้อมแผนรับท่องเที่ยวแล้วเสร็จ นายสนั่นได้เป็นประธานในการประเมินผลและได้ลงความเห็นในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบฝ่ายต่างๆ นำไปปรับปรุงแก้ไข คือ 1. ขยายเวล่าในการเปิด-ปิดด่านจาก 07.00-19.00 น. เป็นเวลา 05.00-21.00 น.เพื่อให้เวลาคุ้มค่ากับนักท่องเที่ยว 2.พิจารณาค่าใช้จ่ายในการตรวจ ATK และ RT-PCR ให้มีราคาที่ต่ำลง เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว และ 3.พิจารณาให้สถานประกอบการโรงแรมหรือห้องอาหารในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก หรือทั้งจังหวัดเข้าร่วมโครงการ SHA EXTRA PLUS ให้มีจำนวนมากขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

พร้อมกันนี้ ผวจ.นราธิวาสได้เน้นย้ำว่า เหลือเวลาอีก 1 เดือน จะต้องพิจารณาข้อบกพร่องในการเปิดด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ทำอย่างไรก็ได้ให้นักท่องเที่ยวสะดวกและเสียเงินขั้นตอนต่างๆ ที่น้อยลง เพื่อให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ และบ้านเมืองจะได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทั้งคนระดับรากหญ้าและผู้ประกอบการเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]