“คีรี กาญจนพาสน์” พร้อมเป็นคนกลางพัฒนาส่งออก ‘โคเนื้อ’ ชายแดนใต้สู่ตลาดโลก

 ชายแดนภาคใต้: หัวหน้าพรรคประชาชาติพร้อม ส.ส.ของพรรคนำกลุ่มนักธุรกิจ-ผู้นำท้องถิ่นจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาศึกษาดูงาน “กลุ่มบริษัทบีทีเอส” ตามคำเชิญของ “คีรี กาญจนพาสน์” ประธานกลุ่มบีทีเอส พร้อมหารรือหาแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุน “คีรี” ฟันธง “ส่งออกโคเนื้อ” จะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจต่อยอดได้ พร้อมเป็นคนกลางเชื่อมโยงนักลงทุน เปิดตลาดฮาลาลชายแดนใต้สู่ตลาดโลก

31 มีนาคม 2565 - นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค พร้อม ส.ส.พรรคประชาชาติ นำกลุ่มนักธุรกิจและผู้นำท้องถิ่นจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาศึกษาดูงานกลุ่มบริษัทบีทีเอส พร้อมหารือแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของดินแดนปลายด้ามขวาน ตามคำเชิญของนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หลังจากที่นายคีรีได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 ครั้ง คือ จ.ยะลาและนราธิวาส และได้เล็งเห็นศักยภาพการพัฒนา

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ได้นำคณะเข้าร่วมหารือ-แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมด้านโลจิสติกส์ ส่งออกผลไม้ท้องถิ่น เนื้อโคแช่แข็ง อาหารทะเล สร้างธุรกิจห้องเย็น เพิ่มศักยภาพ โดยนายคีรีเชื่อว่า การส่งออกโคเนื้อน่าสนใจและพัฒนาต่อยอดได้ พร้อมเป็นคนกลางเชื่อมโยงนักลงทุนและต่อยอดธุรกิจ เปิดตลาดฮาลาลชายแดนใต้สู่ตลาดโลก

นายคีรีกล่าวว่า การจะทำธุรกิจส่งออกโคเนื้อนั้นเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและพัฒนาต่อยอดได้ ถ้ามีการศึกษาการลงทุน ศึกษาตลาดรวมถึงความพร้อมของเกษตรกรในพื้นที่ มีการรวมกลุ่มในการทำธุรกิจ เราพร้อมที่จะเป็นคนกลางในการเชื่อมโยงกับนักลงทุน เพื่อเป็นโซ่ในการเชื่อมเพื่อต่อยอดธุรกิจได้


ด้านนางสุภาวดีกล่าวว่า เนื่องจากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากร ที่สำคัญนั้นคือทะเล การทำประมงจึงถือเป็นอาชีพที่สำคัญ ที่จะเป็นส่วนยกระดับเศรษฐกิจอย่างมาก หากมีการลงทุนธุรกิจห้องเย็น คาดว่าจะต่อยอดธุรกิจอีกหลายๆ อย่างได้อย่างดี

นอกจากนี้ยังหารือในประเด็นด้านการศึกษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างมาก นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชม การเรียนการสอน ที่ Verso International School หนึ่งในธุรกิจของกลุ่มบีทีเอส ที่มีการเรียนการสอนโดยยึดมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อสร้างรากฐานหลักสูตร 'สู่อนาคต' (Future-Ready) โดยให้ความสำคัญในด้านต่าง ๆ ทั้งการเรียนรู้แบบบูรณาการ การทำโครงการ มุ่งเน้นการสร้างทักษะที่จำเป็นต่างๆ ให้นักเรียนทุกคน กระตุ้นการเรียนรู้ และได้ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มนักเรียนที่มีอายุหลากหลาย

ทั้งนี้ Verso International School เป็นโรงเรียนนานาชาติ 3 ภาษาที่เน้นความหลากหลาย ที่จะช่วยปูพื้นฐาน และสร้างโอกาส สู่ความสำเร็จอนาคตของนักเรียนได้เป็นอย่างดี การที่ Verso International School มีการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทำให้กลุ่มนักธุรกิจมีแนวคิดที่อยากให้ในพื้นที่มีการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างจริงจัง ซึ่งมองว่าเป็นโอกาส ที่จะแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมถึงเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยได้ในอนาคตต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]