ทั้งจังหวัดพบลอบดูดทราย "แม่น้ำตรัง" เพียง 4 แห่งใน 2 อำเภอ

 


สิ่งแวดล้อม: เปิดรายงานสอบลักลอบดูดทรายผิดกฎหมาย พบแค่ 2 อำเภอ รวม 4 แห่ง จากทั้งหมด 10 อำเภอของ จ.ตรัง “ห้วยยอด” มากสุด “ปะเหลียน” โผล่ 1 แห่ง


17 พฤษภาคม 2565 - เวลา 10.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง สั่งการให้นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจสอบการลักลอบดูดทราย ที่มีนายอานนท์ คงนิล วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานตรัง นายณหทัย สุนทรนนท์ ป้องกันจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกตรวจสอบการลักลอบดูดทรายในแม่น้ำตรัง


คณะทำงานได้ล่องเรือสำรวจแนวลำน้ำแม่น้ำตรัง เริ่มต้นจากท่าเรือเขาสามบาตร ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรังตรัง ล่องขึ้นไปบริเวณแนวต้นน้ำ ผ่านเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอวังวิเศษ และอำเภอห้วยยอด ผลการปฏิบัติ ไม่พบการลักลอบดูดทราย และการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่ได้ดำเนินคดีไปแล้วก่อนหน้านี้ ไม่มีการลักลอบดูดทรายหรือทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด

ก่อนหน้านี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ตั้งกรรมการตรวจสอบการลักลอบดูดทราย พร้อมสั่งการให้นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ ลงพื้นที่ตรวจสอบ จัดทำรายงานผลมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 7 วัน ซึ่งครบกำหนดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน แต่ยังไม่มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบใดๆ

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวจากคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจสอบการลักลอบดูดทราย จังหวัดเตรัง แจ้งว่า จากรายงานการตรวจสอบการลักลอบการดูดทราย ในพื้นที่ 10 อำเภอ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พบว่า อำเภอเมืองตรังออกตรวจ 7 แห่ง ไม่พบการกระทำความผิด อำเภอปะเหลียน ออกตรวจ 2 แห่ง พบการกระทำความผิด 1 แห่ง อำเภอย่านตาขาว ออกตรวจ 3 แห่ง ไม่พบการกระทำความผิด อำเภอห้วยยอด ออกตรวจ 7 แห่ง พบการกระทำความผิด 3 แห่ง อำเภอวังวิเศษ ออกตรวจ 3 แห่ง ไม่พบการกระทำความผิด ส่วนอำเภอนาโยง อำเภอสิเกา อำเภอกันตัง อำเภอรัษฎา และอำเภอหาดสำราญ ไม่มีการลักลอบดูดทราย

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]