หัวหน้าคณะพูดคุยสุดปลื้มหยุดยิงช่วงรอมฎอนตามข้อตกลง

 


ชายแดนภาคใต้ - คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หารือแม่ทัพภาคที่ 4 เตรียมขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะต่อไป หลังรอมฎอนสันติสุขเห็นผลบรรลุข้อตกลงหยุดยิง ชี้เหตุระเบิดที่สายบุรี BRN ไม่ได้ทำ

3 พฤษภาคม 2565 - พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ ประชุมหารือร่วมกับ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อเตรียมพร้อมแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะต่อไป มุ่งหวังนำสันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

พล.อ.วัลลภกล่าวว่า ในห้วงรอมฎอนที่ผ่านมา เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลงอย่างมาก มีเหตุความรุนแรงที่เกิดจากฝั่งขบวนการมีเพียงเหตุเดียวคือที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นความรุนแรงที่เกิดจากขบวนการแต่ไม่ได้เกิดจากกลุ่ม BRN ดังนั้นถือว่าบรรลุข้อตกลงบนโต๊ะพูดคุย ทั้งสองฝ่ายมีความตั้งใจ มุ่งมั่น พยายามทำงานร่วมกัน จนกระทั่งการก่อเหตุลดน้อยลง ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกัน เป็นความสำเร็จของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสงบสุข

"ในห้วงต่อไปก็จะขยายผลสร้างบรรยากาศแห่งความสงบสุขในเกิดขึ้นพื้นที่อย่างต่อเนื่อง แนวทางของคณะพูดคุยและนโยบายของภาครัฐ มุ่งหวังให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทั้งประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ในอนาคตอาจจะมีเข้ามาร่วมในกลไกต่างๆ ทั้งการปรึกษาหารือในพื้นที่ หรือกลไกแสวงหาทางออกทางการเมือง ซึ่งทุกฝ่ายเข้ามาร่วมได้" พล.อ.วัลลภกล่าว

พล.อ.วัลลภกล่าวว่า สำหรับการตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงเป็นกลไกของแต่ละฝ่าย ไม่ใช่กลไกร่วม แต่ในอนาคตอาจจะมีการพิจารณาใช้กลไกร่วมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการยุติความรุนแรง ทั้งนี้จากการพูดคุยรอบล่าสุดที่ผ่านมาได้ตกลงกันว่าจะประชุมอีกครั้งในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม เพื่อประเมินสถานการณ์ที่จะปฏิบัติร่วมกันในห้วงที่ผ่านมาและร่วมขยายผลเพื่อสันติสุขต่อไป

พล.อ.วัลลภกล่าวอีกว่า สำหรับผู้อำนวยความสะดวกทางฝั่งมาเลเซีย ที่จะหมดวาระ ขณะนี้ไม่ทราบว่าประเทศมาเลเซียจะใช้คนเดิมหรือจะให้ใครมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาต่อไป ซึ่งหากเปลี่ยนคนก็คงจะต้องมีการศึกษาและทำความเข้าใจกันใหม่มากขึ้น แต่เนื่องจากเป็นการพูดคุยที่ต่อเนื่องจึงไม่น่าจะมีผลกระทบมากนักในห้วงปีนี้จะพยายามพูดคุยให้มีการยุติความรุนแรงให้ได้ จากการร่วมกันได้ในเดือนรอมฎอนถือเป็นก้าวสำคัญที่จะมีการไว้วางใจกันมากขึ้น คาดว่าน่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ในปีนี้ นอกจากนี้ คณะพูดคุยได้นำความต้องการและข้อคิดเห็นจากประชาชนไปร่วมพูดคุย

"เรื่องการลดความรุนแรงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ประชาชนมีความเห็นตรงกัน ซึ่งจะกำหนดให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชนทุกแขนงช่วยผลักดันให้การพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าต่อไป เพื่อนำสันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน" พล.อ.วัลลภกล่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]