ปลด "ยะหริ่ง" พ้นพื้นที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่ออายุ 24 อำเภอที่เหลือไปอีก 3 เดือน

ชายแดนใต้: กบฉ.ปรับ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ออกจากพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง รวมมีพื้นที่ยกเว้นแล้ว 9 อำเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ใน 24 อำเภอที่เหลือไปอีก 3 เดือน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าสุดปลื้มภาพรวมการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ไฟใต้ลดลง

2 มิถุนายน 2565 - พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งที่2/2565 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ออกจากพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง หลังผ่านเกณฑ์การประเมิน และนำพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มาบังคับใช้แทน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมาย

ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 20 มิถุนายน - 19 กันยายน 2565 ซึ่งนับเป็นการต่ออายุขยายเวลาครั้งที่ 68 นับตั้งแต่เริ่มประกาศใช้เมื่อเดือน กรกฎาคม 2548 เป็นต้นมา โดยให้ยกเว้นพื้นที่ 9 อำเภอได้แก่ อ.ศรีสาคร อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง และ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อ.ยะหริ่ง อ.ไม้แก่น และ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และ อ.เบตง อ.กาบัง จ.ยะลา คงเหลือพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง 24 อำเภอ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) ในการดำเนินงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2565 โดย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ารายงานว่า ภาพรวมสถานการณ์การก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยดี กอปรกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรได้กำชับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าให้เข้มงวดงานด้านการข่าวและเฝ้าระวังพื้นที่ปรับลดการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งอาจถูกใช้เป็นแหล่งหลบซ่อนและพักพิงของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]