ศอ.บต.ลงพื้นที่เยียวยาชาวตรังที่ได้รับผลกระทบจากไฟใต้เป็นวันที่ 4

 


ชายแดนใต้: ศอ.บต. ลงพื้นที่ จ.ตรังเดินหน้ามอบความสุขให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง ประชาชนต่างรู้สึกปลื้มใจ หลังรัฐบาลไม่ทิ้งกัน


2 มิถุนายน 2565 - กลุ่มงานเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อาศัยในจังหวัดตรังเป็นวันที่ 4 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ประกอบด้วย นางเยาวภา พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายกฤษฎา เคลือบมณี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายสมพร เนติรัฐกร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่เยียวยา ศอ.บต. เจ้าหน้าที่เยียวยาจังหวัดปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส รวมถึงเจ้าหน้าที่จากที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง (กลุ่มงานความมั่นคง) ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงทุกอำเภอในจังหวัดตรัง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดตรังในครั้งนี้เป็นความตั้งใจในการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนให้ขวัญกำลังใจและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัว เพื่อดำเนินการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ยังเปรียบเสมือนการมาเยี่ยมญาติ เนื่องจากภาครัฐโดย ศอ.บต.มีความเสียใจกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้น และสัญญาว่า จะอยู่เคียงข้างประชาชนทุกคน เพราะ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ทุกคนต้องได้รับความช่วยเหลือต่อไป

ด้านผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ และครอบครัวต่างได้กล่าวความขอบคุณแก่ผู้บริหาร ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้มาเยี่ยมเยียนครอบครัวในครั้งนี้ รู้สึกดีใจและอบอุ่นมากเพราะรู้ว่ารัฐบาลไม่เคยทิ้งกัน และช่วยเหลือมาโดยตลอด

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]