กรรมการอิสลามจังหวัดชายแดนใต้แถลงค้านกัญชา-สมรสเท่าเทียม

ชายแดนใต้: สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แถลงแสดงจุดยืนค้าน พรบ.กัญชงกัญชา กระท่อม สุราก้าวหน้า การสมรสเท่าเทียม


23 มิถุนายน 2565 - ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERMAI) แถลงหลังการประชุมร่วมกันเกือบ 2 ชั่วโมงว่า ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามไม่อาจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกัญชง กัญชา พระราชบัญญัติสุราก้าวหน้า และ พระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม - คู่ชีวิตได้ เนื่องจากขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามและเป็นข้อห้ามสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามโดยเด็ดขาด

"ในการนี้ สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERMAI) ขอยึดแนวปฏิบัติตามคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรีที่ 1/2563 และประกาศฝ่ายกิจการฮาลาลกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยฉบับที่ 8/2564 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564"


ด้านผู้เข้าร่วมประชุมต่างออกความเห็นกันอาทิ ต้องการให้เกิดเป็นรูปธรรม ให้รัฐบาลรับรู้ ร้านอาหารมุสลิมควรประกาศว่าไม่มีกระท่อมและกัญชาในอาหารของร้านโดยชัดเจน ให้เอกสารการแถลงการณ์และคำฟัตวานี้ไปถึงทุกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ในการคุตบะฮฺวันศุกร์ควรเพิ่มเรื่องโทษของกัญชา ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือการต่อสู้ในแนวทางของมุสลิม ยกระดับการแสดงจุดยืนไปยังส่วนกลางและผู้นำประเทศ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]