ศอ.บต.จับมือภาคีเครือข่าย 10 องค์กรขับเคลื่อนสร้าง "ครัวฮาลาลโลก"

 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดปัตตานี (Agritech and Innovation Center : AIC) บริษัท เอ.ซี.เอฟ. แอนด์ คอนเทนเนอร์ โฟรเซน ฟาร์ม จำกัด และบริษัท ตะนาวศรีไทย จํากัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรฐานรากเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร 


พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต กล่าวว่า ศอ.บต.เห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่ "ครัวอาหารฮาลาลโลกผ่านการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรฐานรากเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจรเชื่อมโยมการขนส่ง สร้างความมั่นใจให้แก่ชาวมุสลิมทั่วโลกว่า อาหารที่จะไปถึงโต๊ะอาหารของทุกครัวเรือนไม่ใช่เพียงมุสลิมเท่านั้น หากหมายถึงผู้รักษาสุขภาพที่ต้องการอาหารเชิงสุขภาพ จะได้รับประทานอาหารมากพอและเป็นประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไปในภายภาคหน้าด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]