มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้งสนับสนุนทุนการศึกษา 230 ทุนแก่นักเรียนสังกัด สพป.สงขลา เขต 2

 27 สิงหาคม 2565  - นางเรวดี เชาวนาสัย ผอ.โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สังกัด สพป.สงขลา เขต 2 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากการสนับสนุนของมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้งให้นักเรียนจำนวน 230 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 230,000 บาท โดยมีนายนิพนธ์ พรหมเมศร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี ทั้งนี้ นางเรวดี กล่าวขอบคุณ มูลนิธิ ที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาสนับสนุนแก่นักเรียน ลดภาระผู้ปกครอง และสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้ได้เรียนรู้ต่อไป 

0 ความคิดเห็น