เปิดด่านแล้วยอดพุ่ง! ส่งออกชายแดนใต้ 7 เดือน 3.2 แสนล้านบาท

เศรษฐกิจ: ส่งออกชายแดนใต้ 7 เดือนแรก 2565 มีมูลค่ารวม 3.2 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน 7,885 ล้านบาท เฉพาะเดือนเมษายน 2565 หลังเปิดด่านไทย-มาเลย์ สูงถึง 6.88 หมื่นล้านบาท สินค้าอุตสาหกรรมครองแชมป์ กวาดไป 2.5 แสนล้านบาท หรือ 79.75 % ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด

27 กันยายน 2565 - ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยข้อมูลมูลค่าและปริมาณสินค้าส่งออกและนำเข้าผ่านด่านศุลกากรในภาคใต้ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565 ว่า มีปริมาณสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปี 2564 โดยเฉพาะในเดือนเมษายน 2565 ที่มีการเปิดด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย มีมูลค่าการส่งออกถึง 68,850 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเมษายน 2564 ที่ส่งออกได้ 47,584 ล้านบาท ถึง 21,266 ล้านบาท

ในภาพรวมตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565 ด่านศุลกากรภาคใต้มีมูลค่าและปริมาณสินค้าส่งออกรวม 321,083 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน 7,885 ล้านบาท โดยในปี 2563 มีมูลค่าส่งออก 411,320 ล้านบาท และปี 2564 มีมูลค่าส่งออก 564,081 ล้านบาทสำหรับปี 2565 ด่านศุลกากรภาคใต้มีมูลค่าและปริมาณสินค้าส่งออก ดังนี้
มกราคม          43,045 ล้านบาท
กุมภาพันธ์       42,369 ล้านบาท
มีนาคม            54,754 ล้านบาท
เมษายน          68,850 ล้านบาท
พฤษภาคม      50,438 ล้านบาท
มิถุนายน         57,281 ล้านบาท
กรกฎาคม       49,741 ล้านบาท

สินค้าส่งออกที่สำคัญคือ สินค้าอุตสาหกรรม รวม 7 เดือนมีมูลค่าส่งออก 256,054 ล้านบาท หรือคิดเป็น 79.75 % ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดยในเดือนกรกฎาคม 2565 มีมูลค่าส่งออก 34,228 ล้านบาท คิดเป็น 68.81 % ของมูลค่าการส่งออกทั้งเดือน แบ่งเป็น
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป         1,625 ล้านบาท
น้ำมันพืชและไขมัน                            2,750 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ยาง                                    4,372 ล้านบาท
วัสดุไม้                                               831 ล้านบาท
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์       1,285 ล้านบาท
และอากาศยาน เรือ แท่น และรถไฟ 5,296 ล้านบาทส่วนสินค้าอื่นๆ ที่ส่งออกในเดือน ก.ค. อาทิ ยาง 10,789 ล้านบาท สินค้าประมง 1,335 ล้านบาท สินค้าป่าไม้ 1,535 ล้านบาท สินค้าเหมืองแร่ 723 ล้านบาท

ส่วนสินค้านำเข้านั้น ในปี 2565 ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565 มีมูลค่า 237,951 ล้านบาท ดังนี้
มกราคม          37,315 ล้านบาท
กุมภาพันธ์      29,411 ล้านบาท
มีนาคม           37,096 ล้านบาท
เมษายน         32,766 ล้านบาท
พฤษภาคม     30,163 ล้านบาท
มิถุนายน        37,459 ล้านบาท
กรกฎาคม      33,741 ล้านบาท

สินค้าที่นำเข้าสูงสุดคือ วัตถุดิบและสินค้าชั้นกลาง เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ รวม 141,212 ล้านบาท คิดเป็น 59.34 % ของมูลค่าการนำเข้าในปี 2565

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]