แม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่รับตำแหน่ง


4 ตุลาคม 2565 - ที่สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอกเกรียงไกร ศรีรักษ์ อดีตแม่ทัพภาค 4 ซึ่งได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง ขึ้นเป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ทำพิธีส่งมอบตำแหน่งแม่ทัพภาค 4 ให้ พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาค 4 คนใหม่ โดยกระทำพิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายวชิราวุธ ตลอดจนส่งมอบธงประจำหน่วย พร้อมทั้งเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง และกำลังพลของกองทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงประวัติ พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เกิดเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2508 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 25 นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 36 ดำรงตำแหน่งสำคัญ ประกอบด้วย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 43 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา รองแม่ทัพภาคที่ 4

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]