เราเดินอยู่บนถนนใหญ่


รายงานพิเศษ  โดย.. เมือง ไม้ขมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม การประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์แล้ว การประชุมครั้งนี้ได้เลือกตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่โดยมี "สี จิ้นผิง" เป็นแกนหลัก การประชุมยังได้สรุปความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และประสบการณ์อันมีค่าของการพัฒนาของจีนในยุคใหม่อย่างครอบคลุม วาดพิมพ์เขียวอันยิ่งใหญ่สำหรับการพัฒนาในอนาคต และยังได้อธิบายถึงผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโลก

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาในยุคใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของ สี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ และภายใต้การชี้แนะทางวิทยาศาสตร์ของความคิดว่าด้วยสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนของสี จิ้นผิง จีนได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาครั้งประวัติศาสตร์ GDP ต่อหัวของจีนเพิ่มขึ้นจาก 39,800 หยวนเป็น 81,000 หยวน คนจนเกือบ 100 ล้านคนได้หลุดพ้นจากความยากจน และบรรลุเป้าหมายการลดความยากจนของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติปี 2030 ได้ก่อนกำหนด 10 ปี GDP ของจีนเพิ่มขึ้นจาก 54 ล้านล้านหยวนเป็น 114 ล้านล้านหยวนเป็นอันดับสองของโลก มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 18.5% ของขนาดเศรษฐกิจโลกทั้งหมด

อุตสาหกรรมสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์ของจีนได้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง นักบินอวกาศ การสำรวจดวงจันทร์ การสำรวจดาวอังคาร การสำรวจทะเลลึกและการสำรวจใต้พิภพลึก ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ การนำวิถีด้วยดาวเทียม ข้อมูลควอนตัมและเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ประสบความสำเร็จและทำให้จีนได้เข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีนวัตกรรม ส่งต่อการพัฒนาไปยังประเทศอื่น และพัฒนาไปด้วยกันการพัฒนาของจีนมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาโลกด้วย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อัตราส่วนโดยเฉลี่ยของจีนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกเกิน 30% ซึ่งเป็นอันดับที่ 1 ของโลก จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของกว่า 140 ประเทศและภูมิภาค ในปี 2564 การนำเข้าและส่งออกสินค้าจะคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดโลก 13.5% ซึ่งเป็นประเทศที่มียอดการค้าระหว่างประเทศมากที่สุดเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน จีนได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือมากกว่า 200 ฉบับภายใต้ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" กับ 149 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 32 องค์กร และความคิดริเริ่ม "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ได้รับการต้อนรับอย่างกว้างขวางจากประชาคมโลก

หลังจากเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ประเทศจีนได้จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้วกว่า 2.2 พันล้านโดสให้ประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศ มากกว่า 120 แห่ง จีนได้เสนอความคิดริเริ่มการพัฒนาระดับโลกเพื่อให้การพัฒนาบรรจุเป็นวาระสำคัญระหว่างประเทศ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนด้านการพัฒนาระดับโลกที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เสมอภาค สมดุล และเป็นประโยชน์ร่วมกัน

เลขาธิการใหญ่ สี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นในรายงานการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 20 ว่า ต่อจากนี้ไป ภารกิจหลักของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสร้างความสามัคคีและนำพาประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศเพื่อสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่มีความแข็งแกร่งอย่างรอบด้าน บรรลุเป้าหมาย 100 ปีวาระที่สอง และผลักดันการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนอย่างรอบด้านด้วยความทันสมัยแบบจีน

ความทันสมัยแบบจีนคือความทันสมัยของสังคมนิยมภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ไม่เพียงแต่มีลักษณะทั่วไปของความทันสมัยของทุกประเทศเท่านั้น แต่ยังมีเอกลักษณ์แบบจีนที่สอดคล้องสภาพความเป็นจริงของจีน ซึ่งเป็นการเปิดเส้นทางใหม่สำหรับประเทศต่างๆ ในโลกเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดตามสภาพความเป็นจริงของประเทศของตนในรายงานของการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 20 เลขาธิการใหญ่ สี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่าจีนจะยังคงส่งเสริมการสร้างประชาคมมีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ และเรียกร้องให้ทุกประเทศในโลกรักษาค่านิยมร่วมกันของมนุษยชาติที่มีสันติภาพ การพัฒนา ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ประชาธิปไตย และเสรีภาพ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกประเทศเข้าใจกัน เคารพซึ่งกันและกัน และเคารพในความหลากหลายของอารยธรรมโลก ให้ก้าวข้ามความแตกแยกของอารยธรรมด้วยการแลกเปลี่ยนอารยธรรม ก้าวข้ามการปะทะกันของอารยธรรมด้วยการเรียนรู้อารยธรรมร่วมกัน ก้าวข้ามความยึดมั่นอารยธรรมของตนเหนืออีกฝ่ายหนึ่งด้วยการอยู่ร่วมกันของอารยธรรม และเพื่อร่วมกันจัดการกับความท้าทายระดับโลกต่างๆ

ปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนในรอบศตวรรษ และสถานการณ์ระหว่างประเทศมีความไม่แน่นอนและมีปัจจัยที่คาดเดาไม่ได้มากขึ้น จีนยึดมั่นในนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระอย่างมั่นคง ยึดมั่นในลัทธิพหุภาคีอย่างแท้จริง ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ เรียกร้องให้ประชาคมโลกดำเนินการตามความคิดริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลก และส่งเสริมการพัฒนาธรรมาภิบาลโลกอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ถูกต้องที่มีความเป็นธรรม

ความทันสมัยแบบจีนมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ ในขณะที่จีนก็พัฒนาตัวเอง และมีส่วนช่วยในการรักษาสันติภาพของโลกและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน และผลักดันโลกให้บรรลุถึงความร่วมมือแบบเอื้อประโยชน์ร่วมกัน ร่วมกันสร้างสรรค์ ร่วมกันแบ่งปัน

ประเทศจีนเดินอยู่บนถนนใหญ่ ปีนี้เป็นปีครบรอบ 47 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทย และยังเป็นปีที่ครบรอบ 10 ปีของการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีนและไทย เมื่อไม่นานมานี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะร่วมกันสร้างประชาคมร่วมอนาคตจีน-ไทย เรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการพัฒนาใหม่ของจีนจะสร้างโอกาสใหม่ และเสริมพลังใหม่ให้แก่จีนและไทย ดังที่ว่า "จีน ไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน"


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]