ไม่มีล้มเลิก! "ประวิตร" ยันเดินหน้านิคมอุตสาหกรรมจะนะอยู่ระหว่างทำ SEA


เศรษฐกิจ: ประธาน กพต.ยืนยัน ”นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” ยังเดินหน้าต่อ อยู่ระหว่างให้สภาพัฒน์จัดทำ SEA ไม่ได้ล้มเลิก แจงเหตุช้าเพราะต้องรอบคอบ ด้านกลุ่มผู้เห็นด้วยกับโครงการซัดเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ลำเอียงขาดประสบการณ์ มองกลุ่มเห็นด้วยเป็นกลุ่มจัดตั้ง ทั้งๆ ที่กลุ่มเห็นต่างกับโครงการต่างหากที่เป็นกลุ่มจัดตั้ง

27 ธันวาคม 2565 - พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( กพต.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต หรือนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา ว่า โครงการนี้ยังไม่ได้มีการล้มเลิก วันนี้โครงการนี้อยู่ระหว่างการทำ SEA โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส่วนที่มีการท้วงติงจากคนในพื้นที่ว่าโครงการนี้ล่าช้า เป็นเพราะต้องการทำให้รอบคอบ โดยรัฐบาลจะสั่งการให้ สศช.เดินหน้าให้เร็วขึ้น

"โครงการเมืองต้นแบบนี้เป็นโครงการที่ดีและเป็นการลงทุนของเอกชนในวงเงิน 600,000 ล้าน ซึ่งเหมาะสมกับสภาพของเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน" พล.อ.ประวิตรกล่าว


ในขณะที่แหล่งข่าวในพื้นที่ซึ่งเห็นด้วยกับโครงการเปิดเผยว่า ไม่มั่นใจในการทำงานของ สศช. ทั้งวิธีการและบุคคลที่ลงมาทำงานในพื้นที่ เพราะบุคลากรของ สศช.โน้มเอียงไปทางเอ็นจีโอและกลุ่มผู้ที่เห็นต่าง ที่มีอยู่เพียงกลุ่มเดียว โดยสังเกตจากที่เวลาเจ้าหน้าที่ สศช.ลงพื้นที่ ก็จะพบกับกลุ่มผู้เห็นต่าง แต่ไม่เคยมาพบเพียงฟังเหตุผลของประชาชนผู้เห็นด้วยกับโครงการ บางครั้งนัดกับกลุ่มผู้เห็นด้วย แล้วไม่มาพบตามนัดหมาย เหมือนมีการกดดันหรือเลือกข้าง

แหล่งข่าวกล่าวว่า มีการมองว่า ประชาชนที่เห็นด้วยว่าเป็นกลุ่มที่ถูกจัดตั้ง โดยมีเอกชน ที่เป็นกลุ่มทุนอยู่เบื้องหลัง ซึ่งไม่เป็นความจริง ความจริงคือคณะทำงานของเอกชน ที่เป็นเจ้าของโครงการ เป็นผู้ให้ความจริงในรายละเอียดของโครงการ และประชาชนก็ได้ศึกษาเพื่อหาความจริงแล้วพบว่า เป็นโครงการที่แก้ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้ แก้ปัญหาว่างงานได้ และโครงการนี้ไม่มี อุตสาหกรรมที่สร้างปัญหาในเรื่องของมลพิษและมลภาวะ"วันนี้ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เอง การที่จะบอกว่าเป็นมวลชนจัดตั้ง จึงเป็นการมองที่มีอคติจากบุคลากรของ สศช. และสิ่งที่ผู้เห็นด้วยกับโครงการนี้ไม่มั่นใจในบุคลากรของ สศช. เพราะเห็นว่า ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่มีประสบการณ์การทำงานในพื้นที่"

แหล่งข่าว กล่าวว่า ถ้ามีการกล่าวหาว่า ผู้ที่เห็นด้วยมีการจัดตั้ง ความจริงผู้ที่เห็นต่างต่างหากที่เป็นกลุ่มคน ที่ถูกจัดตั้งโดยเอ็นจีโอ เพราะมีการประชุม มีการตั้งวงเสวนา มีการทำกิจกรรม ที่เป็นการให้ ข้อมูลด้านเดียว เพื่อให้เห็นต่าง แม้แต่เรื่องที่เอกชนสร้างรูปเจ้าแม่กวนอิมในพื้นที่นอกโครงการ ที่เป็นอำเภอที่ติดกัน เพื่อสร้างแลนด์มาร์ก เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ของคนในท้องถิ่น ก็ถูกเอ็นจีโอให้ข้อมูลกับกลุ่มผู้เห็นต่างว่าเป็นการสร้างเพื่อเสริมบารมีให้โครงการ

"ดังนั้น จึงอยากบอกกับ สศช.ว่า คนในพื้นที่ที่เห็นด้วยไม่ได้ถูกจัดตั้ง แต่ผู้ที่เห็นต่างต่างหาก ที่ถูกจัดตั้งโดยเอ็นจีโอ เพราะถ้าบุคลากร ของ สศช. ที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็นจริงในพื้นที่ สศช.ก็จะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ทำให้เป็นปัญหาในการขับเคลื่อนโครงการให้เดินไปข้างหน้า ที่ต้องใช้เวลามากขึ้น และเป็นการสร้างความล่าช้าในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเอง"
ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]