“อบจ.สงขลา” ร่วมกับค่ายรัตนพล-กอ.รมน. ภาค 4 ปรับปรุงบ้านให้แก่ผู้พิการทางด้านออทิสติก


นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในโครงการบ้านสร้างสุขชุมชน โดยมีพิธีมอบบ้านให้แก่นายกิตติศักดิ์ นวลแก้ว ผู้พิการทางด้านออทิสติก ณ บ้านเลขที่ 17 หมู่ 2 บ้านพังลาออก ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.ม่วงก็อง ผอ.รพ.สต.พังลา ผอ.รพ.สต.คลองแงะ อสม. และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี โดยมีนางวิจิตรรักษ์ มุสิกราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังลา กล่าวรายงาน

นายกิตติศักดิ์ นวลแก้ว อายุ 52 ปี เป็นผู้มีความพิการทางด้านออทิสติก อาศัยอยู่กับพี่สาว ซึ่งที่อยู่เดิมเป็นเพิงไม้ อีกทั้งร่างกายไม่แข็งแรง ไม่สามารถทำงานหนักได้ มีรายได้จากการอาศัยช่วยพี่สาวเก็บยาง และช่วยน้องเขยทำงานก่อสร้าง ได้ค่าแรงเล็ก ๆ น้อย ๆ อาศัยเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือนละ 800 บาท เป็นค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ โครงการบ้านสร้างสุขชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา สนับสนุนงบประมาณ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 60,000 บาท
2. พลตรีกรกฏ ภู่โชติ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล /สนับสนุนกำลังพลในการก่อสร้าง โดยไม่คิดค่าแรงงานก่อสร้าง
3. ร้อยเอกมนตรี บุญเสน หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 4112 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนแยก 1 (ชพส.ที่ 4112) สมาชิก อบต. และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ประสานขอสนับสนุนกำลังพลจากค่ายรัตนพลไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]