ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์วอน ศอ.บต.เร่งแก้ปัญหาให้เครือข่ายต้มยำกุ้ง


เศรษฐกิจ: ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์วอน ศอ.บต.เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกฯ ที่ให้แก้ไขปัญหาเครือข่ายต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเชีย ตามที่เคยเสนอไว้ 6 ข้อ

19 มกราคม 2566 - นายนิพนธ์ บุญญามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขอให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) เร่งรัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้ ศอ.บต.พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอที่ตนได้เสนอเร่งด่วน 6 ด้าน เพื่อนำไปใช้วางแผนการให้ความช่วยเหลือและเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางไปทำงานในร้านอาหารต้มยำกุ้ง

ข้อเสนอทั้ง 6 ข้อ ประกอบด้วย

1.การแจ้งเกิด–แจ้งตายที่ปัจจุบันมีรายละเอียดและขั้นตอนการทำงานที่มีความยุ่งยาก หลายขั้นตอน

2.การอำนวยความสะดวกในการออกใบขับขี่ในประเทศมาเลเซีย

3.การออกหนังสือเดินทางให้คนไทยที่เดินทางมาทำงาน

4.การออกใบอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศมาเลเชีย (Work Permit)

5.การส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของคนไทยที่เดินทางมาทำงานในต้มยำกุ้ง ตลอดจนกีฬาและกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อื่นๆ ที่จำเป็นทั้งในกลุ่มเครือข่ายและหน่วยงานของรัฐและประชาชนจากประเทศไทยในระยะต่อไป ตลอดจนการดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศมาเลเชีย6. การจัดหาครูผู้สอนและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยให้เด็กที่ครอบครัวพามาพำนักอาศัย หรือที่แม่คนไทยคลอดในประเทศมาเลเชียด้วย โดยปัจจุบันเด็กที่เดินทางมาพำนักอาศัยที่นี้ สื่อสารและใช้ภาษาไทยไม่ได้ ซึ่งในอดีต เคยมีการเรียนการสอนภาษาไทย โดยจ้างนักศึกษาไทยที่เดินทางมาศึกษาในมหาวิทยาลัยภายในประเทศมาเลเซีย และใช้สื่อการเรียนการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการ แต่ปัจจุบัน ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว

"หากมีการดำเนินการตามมาตรการนี้ ผมมั่นใจว่าจะทำให้ผู้ประกอบอาชีพในเครือข่ายร้านต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซียประกอบอาชีพให้มีความมั่นคง เพื่อสร้างอนาคตของตนเองและมีรายได้ส่งกลับมาช่วยเหลือครอบครัวในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป" นายนิพนธ์กล่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]