ประชาชาติร่วมขบวนแห่ ในเทศกาลสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วยนายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา นายธนาวิทย์ ไชยานุสรณ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และคณะ ลงพื้นที่ร่วมงาน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2566” ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียงปัตตานี และบริเวณเชิงสะพานเดชานุชิต อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยร่วมขบวนแห่รอบเมืองปัตตานีอีกด้วย

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง และคณะได้เดินพบปะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วเมืองปัตตานี และเคารพสักการะเทพเจ้าที่ศาลเจ้าต่างๆในเมืองปัตตานี ท่ามกลางรอยยิ้มของพี่น้องชาวจีนปัตตานีเข้ามาทักทายและถ่ายรูปด้วยความดีใจสิ่งสำคัญที่ชาวไทยเชื้อสายจีนรักและเคารพต่อพันตำรวจเอก ทวี อย่างมาก เพราะได้ทำให้วันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

0 ความคิดเห็น