"ประชาชาติ" เปิดตัว 2 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สตูล ย้ำจุดยืนค้าน 'กัญชาเสรี'การเมือง: พรรคประชาชาติเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สตูลครบทั้ง 2 เขต ชูนโยบายยางพารากิโลกรัมละ 80 บาท ย้ำจุดยืนคัดค้านกัญชาเสรี

4 กุมภาพันธ์ 2566 - ที่ จ.สตูล พรรคประชาชาติตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สตูล ประกอบด้วย เขต 1 นายรอมสรี กะด๊ะ ผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนโรงเรียนแสงธรรม จ.สตูล และเขต 2 นายไพศาล หลีเส็น อดีต กกต.สตูล พี่ชายนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า พรรคประชาชาติเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สตูลทั้ง 2 เขต หลังจากได้รับการคัดเลือกจาก “สภาซูรอ” สภาของผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักอิสลาม ซึ่งพรรคประชาชาติเป็นพรรคของทุกคน เป็นพรรคพหุวัฒนธรรม"พรรคประชาติหวังจะสร้างความสุขให้เกษตรกรชาวสวนยาง จะทำให้ราคายางพาราอยู่ที่กิโลกรัมละ 80 บาท ทำให้ชาวสวนยางและเกษตรกรมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน" พ.ต.อ.ทวีกล่าว

เลขาธิการพรรคประชาชาติกล่าวว่า ส่วนนโยบายเกี่ยวกับกัญชาที่รัฐบาล โดยเฉพาะพรรคการเมืองบางพรรคพยายามปลดล็อกไม่ให้เป็นยาเสพติดนั้น พรรคประชาชาติคัดค้านอย่างเต็มที่ และเป็นพรรคเดียวที่แสดงตัวคัดค้านมาตั้งแต่ต้น ตั้งแต่ร่างกฎหมายถูกเสนอเข้าสภาในวาระแรก มี ส.ส.ยกมือไม่รับร่างแค่ 7 คน โดย 6 คนสังกัดพรรคประชาชาติไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]