พรรคประชาชาติมั่นใจเลือกตั้งได้ ส.ส. 20 ที่นั่ง ขอปักธงภาคใต้ตอนบนเพิ่มการเมือง: พรรคประชาชาติตั้งเป้าเลือกตั้งครั้งนี้ได้ ส.ส. 20 ที่นั่ง จาก ส.ส.เขตไม่ต่ำกว่า 15 คน ปาร์ตี้ลิสต์อีก 5 คน เน้นรักษาเก้าอี้เดิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังได้เพิ่มอีก 3 ที่นั่ง ขอปักธงภาคใต้ตอนบน หวังในพื้นที่สุราษฎร์-นครศรี จังหวัดละ 1 ที่นั่ง

6 กุมภาพันธ์ 2566 - พ.ต.อ.ทวี สองส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า พรรคประชาชาติเชื่อมั่นว่า จะได้ ส.ส.เขต ไม่ต่ำกว่า 15 คนจากผู้สมัครของพรรค 20 เขตเลือกตั้ง และจะได้ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่ออีก 3-5 ที่นั่ง รวมแล้วประมาณ 18-20 ที่นั่ง

ในฐานะที่มี ส.ส.ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มากที่สุด 6 คน คือ นราธิวาส 2 คน ยะลา 2 คน และปัตตานี 2 คน พรรคยังเน้นการรักษาพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพิ่มจำนวน ส.ส.ให้มากกว่าเดิม โดยตั้งเป้า ส.ส.ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างน้อย 9 ที่นั่ง“ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประชาชาชาติจะส่ง ส.ส.เขตประมาณ 20 เขต ซึ่งนอกจากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว พรรควางตัวผู้สมัครใน จ.สงขลา เขต 7 และ 8 จ.สตูล 2 เขต รวมทั้งพรรคยังส่งผู้สมัครเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน คือ นายมนตรี เพชรขุ้ม อดีตนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี ลงสมัครใน จ.สุราษฎร์ธานี และส่งนายอุดร น้อยทับทิม อดีต รอง ผวจ.ยะลา ซึ่งเป็นผู้นำดาวะห์ ลงในเขต 1 จ.นครศรีธรรมราชด้วย” พ.ต.อ.ทวีกล่าว

พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า นโยบายหลักของพรรคประชาชาติในการเลือกตั้งครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ นโยบายที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาของคนทั้งประเทศ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เรียนฟรีและไม่มีหนี้ กยศ. ให้เกษตรกรมีสิทธิในที่ดินเพื่อทำกินครัวเรือนละ 15-25 ไร่ ประกันรายได้ของชาวสวนยางที่เดือนละ 30,000 บาท และในห้วงเวลาที่หยุดกรีดยาง จะได้รับการชดเชยครอบครัวละ 15,000 บาท ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี จะได้รับสวัสดิการคนละ 3,000 บาท

ส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และผลักดันให้ภาษามาลายูเป็นภาษาที่ 2 ของ เพื่อเป็นการส่งเสริม เศรษฐกิจ การค้า และอื่นๆ ซึ่งภาษามาลายูมีความสำคัญในภูมิภาคนี้ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]