รมว.ศึกษาฯ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธี นอกจากนี้ ยังมี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารหน่วยงานครู บุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

0 ความคิดเห็น