”พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง” ห่วงสิทธิการศึกษาประชาชน แนะ กยศ. ลดดอกเบี้ย-เบี้ยปรับย้อนหลัง


พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 6 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ในวาระรับทราบรายงานประจำปี 2565 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีเนื้อหาดังนี้

“สิทธิเรื่องการศึกษา ก่อนปี 2566 คนยากไร้คนที่ไม่มีเงิน จะไปเรียนหนังสือ ต้องกู้ กยศ. มีดอกเบี้ย 7.5% เบี้ยปรับ 18% รวมดอกเบี้ย กับ เบี้ยปรับ 25% เวลาใช้หนี้ก็ใช้เบี้ยปรับ ใช้ดอกเบี้ย และเงินต้นตามลำดับ คนใช้หนี้เงินกู้ 3 แสนบาท ใช้ไปแล้ว 3 แสนบาท ยังเหลือหนี้เกือบเท่าเดิม เสมือนกู้ 6 แสนบาท แต่เมื่อมีการแก้ไข พ. ร. บ. กยศ. ราวเดือนมีนาคม เราให้ยกเลิกมาตรา 44 การคิดดอกเบี้ย เปลี่ยนใหม่ว่า ต่อไปถ้าจะมีดอกเบี้ย ไม่เกิน1% เบี้ยปรับ ไม่ให้เกิน 0.5% สรุปจาก 25% เป็นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ 1.5%”

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราต้องการที่จะให้มีผลย้อนหลัง ผู้กู้ทั้งหมดไม่ว่าจะบังคับคดี ไม่ว่าจะถูกยึดทรัพย์ ไม่ว่าจะถูกดําเนินการ โดยไปเขียนไว้ในมาตรา 27 และมาตรา 29 ให้เอาไปใช้กับหนี้ที่อยู่กรมบังคับคดี ถ้าถูกยึดทรัพย์แล้ว หลักเกณฑ์การหัก ก็ให้ไปใช้กับทุกคน วันนี้ยังไม่แก้ปัญหาให้กับลูกหนี้จะต้องรอรัฐบาลใหม่หรืออย่างไร?”

“ผมอยากให้ กยศ. และกรรมการสิทธิ์ฯ เป็นที่พึ่ง เป็นที่หวังของประชาชนในหลาย ๆ เรื่อง ผมขอให้ท่านนำเรื่องนี้ไปช่วยติดตามครับ” พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ กล่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]