ประธานที่ปรึกษาหอการค้าสงขลาหนุน “นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” เพิ่มโอกาสให้ภาคใต้ได้มหาศาล

เศรษฐกิจ: ประธานที่ปรึกษาหอการค้า จ.สงขลาหนุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เพิ่มโอกาส เพิ่มศักยภาพในการค้าและการลงทุนให้ภาคใต้ได้มหาศาล รองรับแรงงานที่จบใหม่ ชี้ล่าช้าหลายปี เพราะกลุ่มคัดค้านเผยสถานการณ์การเมืองไม่เอื้อต่อการลงทุน “หวั่น”ม็อบลงถนน

15 สิงหาคม 2566 - นายธนวัฒน์ พูนศิลป์ อดีตประธานหอการค้า จ.สงขลา ในฐานะประธานที่ปรึกษาหอการค้า จ.สงขลา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การเมืองที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนแล้ว ยังหาตัวนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่ได้ แนวโน้มการเมืองเสี่ยงลงถนนอีก บรรยากาศเช่นนี้ทำให้ประเทศเสียโอกาสการค้าการลงทุนไปอย่างมาก นักลงทุนต่างชาติไม่กล้าเข้ามาเสี่ยงกับการลงทุนแล้ว นักลงทุนไม่กล้าจะลงทุนเช่นกัน

นายธนวัฒน์ กล่าวว่า ในส่วนของ จ.สงขลา ขอสนับสนุนโครงการเมกกะโปรเจ็กอย่างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งนักลงทุนใช้งบประมาณของตนเองนับแสนล้านบาท มีทั้งท่าเรือน้ำลึก โรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ซึ่งจะเพิ่มโอกาส เพิ่มศักยภาพในการค้าและการลงทุนได้มหาศาล และรองรับแรงงานที่จบจากสถาบันการศึกษาในภาคใต้ ก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งในโครงการและนอกโครงการไม่น้อยกว่า 2-3 แสนคน


นายธนวัฒน์ กล่าวว่า โครงการนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปนานแล้ว แต่กลับล่าช้ามาหลายปีจากสาเหตุที่กลุ่มคนลุกขึ้นมาคัดค้าน จนทำให้รัฐบาลต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด โดยอ้างว่ามีการศึกษาโครงการไม่ครบถ้วน รัฐบาลได้มอบหมายให้สภาพัฒน์เป็นหน่วยงานหลักและจ้างนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับกลุ่มคนที่เห็นต่างและสนับสนุนโครงการ ผลสุดท้ายทำให้โครงการที่เป็นความหวังของประชาชนภาคใต้แทบไม่มีอนาคต


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]