ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ตั้งเป้าไต่อันดับมหาวิทยาลัยโลกต่อเนื่อง


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ได้รายงานและเผยแพร่ข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประสบความสำเร็จในการเข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) หรือที่รู้จักในชื่อสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก World University Rankings 2024 ผ่านเว็บไซต์ https://www.timeshighereducation.com

ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับโลกขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 1,201-1,500 ของโลก จากเดิม 1501+ ในปีที่ผ่านมา โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการจัดอันดับโลกทั้งหมด 1,904 แห่งทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 6 ร่วมของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัย 19 แห่งที่ผ่านเงื่อนไขและได้รับการจัดอันดับในปีนี้

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งมั่นทำงานกันอย่างหนัก ทำให้โดยภาพรวมในมิติต่างๆ มหาวิทยาลัยมีคะแนนที่สูงขึ้น สามารถขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 1201+ อันดับ 6 ร่วมของประเทศไทย อีกทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถือเป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่ (Young University) ที่มีความก้าวหน้าในด้านวิชาการมากและทำให้ได้รับการจัดอันดับโลก ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้มีนักเรียนและผู้ปกครองเชื่อมั่นในคุณภาพและศักยภาพและสนใจสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากขึ้น

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Scopus Q1,Q2 กว่า 88% อยู่ในกลุ่มอันดับ 1 ของประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย.'66) การขยับอันดับโลกที่ดีขึ้นในปีนี้ เป็นผลมาจากความพยายามและทำงานหนัก ซึ่งอันดับที่ 1,201-1,500 ของโลก เป็นอันดับที่คิดว่าเรายังพัฒนาตัวเองได้ และเราจะพัฒนาให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีอันดับโลกที่ดีมากขึ้นกว่านี้ในอนาคต”

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวถึงเป้าหมายสำคัญว่า มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนางานวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) เน้นการวิจัยขั้นสูง และผลิตบัณฑิตนักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมมุ่งค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ๆในสาขาวิชาต่างๆ โดยก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เคยได้รับการจัดอันดับโลกจาก Times Higher Education ปี 2023 อยู่ในอันดับที่ 1501+ ของโลก อันดับที่ 11 ของไทย ได้รับการจัดอันดับกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ Young University Rankings 2023 อยู่อันดับ 501+ ของโลก อันดับ 3 ร่วมของไทย ได้รับการจัดอันดับ THE Impact Ranking ปี 2023 อยู่ในอันดับที่ 401-600 ของโลก อันดับที่ 10 ร่วมของประเทศไทย และได้รับการจัดอันดับจาก QS Asia University Rankings 2023 ในอันดับที่ 551-600 ของเอเชียมาแล้ว

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ยังระบุด้วยว่า การได้รับการจัดอันดับโลกที่ดีขึ้นมีผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย เช่น เมื่อปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อมากถึง 39,000 คน ปีก่อนหน้านี้ 31,000 คน แต่ปีนี้หลังจากประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่ามีนักเรียนมาสมัครแล้ว 9,000 กว่าคนมากกว่าปีที่แล้วเป็น 3 เท่าด้วยกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]