กระทรวงแรงงานเพิ่มทักษะกลุ่มสตรี นำ “ไข่เค็มไชยา” อัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างรายได้


ทำมาหากิน - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี นำไข่เค็มสินค้าภูมิปัญญาเฉพาะอัตลักษณ์ท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีในพื้นที่ผ่านหลักสูตรการประกอบอาหารจากไข่เค็มทั้งคาวหวาน มุ่งสร้างได้และพัฒนาสู่ผู้ประกอบการรายใหม่

22 พฤศจิกายน 2566 - นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี พัฒนาหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรี ช่วงอายุ 18–59 ปี ครอบคลุมวัยกำลังแรงงาน โดยนำไข่เค็มสินค้าจากภูมิปัญญาเฉพาะ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเมืองไชยา จ.สุราษฎร์ธานี มาพัฒนาเป็นหลักสูตรการประกอบอาหารจากไข่เค็ม ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดใหม่ลานทะเล อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการแปรรูปไข่เค็มเป็นอาหารคาวหวาน รวมถึงการทำบัญชีและการคำนวณต้นทุนในการผลิตเพื่อจัดจำหน่าย มุ่งเน้นการสร้างได้ ให้กลุ่มสตรีในท้องถิ่นมีความสามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดต่อ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี โทร 084-0545778 Facebook: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]