รมว.ยุติธรรมเป็นประธานพิธีทอดป่าวัดศรีพัฒนาราม จ.ยะลา


 
ชายแดนใต้ - รมว.กระทรวงยุติธรรมเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนจัดซื้อรถกู้ภัยฉุกเฉิน และบูรณะพระอุโบสถวัดศรีพัฒนาราม ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา 

20 มกราคม 2567 - พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2567 วัดศรีพัฒนาราม (วัดบ้านคล้า) ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา สมทบทุนจัดซื้อรถกู้ภัยฉุกเฉิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการช่วยเหลือประชาชน และนำปัจจัยไปบูรณะพระอุโบสถ เนื่องจากทรุดโทรมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา เพื่อทำนุบำรุงเสริมสร้างพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พระครูชัยธัชวิริยาภรณ์ (พระใบฎีกาธงชัย วิริโย) เจ้าอาวาสวัดศรีพัฒนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

พร้อมด้วย นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานอุปถัมภ์ผ้าป่ามหากุศล พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลตรี เฉลิมพงค์ คงบัว เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า พลตรี นิติ ติณสูลานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้นำถวายผ้าป่ามหากุศล พร้อมเครื่องไทยธรรมแด่พระครูชัยธัชวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีพัฒนาราม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

สำหรับพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้ ประชาชนไทยพุทธในพื้นที่พร้อมใจร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถกู้ภัยฉุกเฉิน และส่งต่อให้กับหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ โดยเป็นการจัดหายานพาหนะ พร้อมอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานให้สามารถดูแลผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที มุ่งเน้นช่วยบรรเทา ลดการสูญเสียในชีวิตที่อาจเกิดขึ้น และใช้ประโยชน์ในราชการ ในการดูแลความปลอดภัย ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตลอดจนนำปัจจัยไปบูรณะโบสถ์ เพื่อทำนุบำรุงรักษาศาสนสถานให้อยู่คู่กับพื้นที่เป็นศูนย์รวมจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]