เลขาฯ ศอ.บต.ต้อนรับกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู หารือความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างกัน

ชายแดนใต้ - เลขาฯ ศอ.บต. ต้อนรับกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างกัน

26 มีนาคม 2567 - พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับนายภาษิต จูฑะพุทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู พร้อมคณะ ซึ่งเข้าหารือกับผู้บริหารของ ศอ.บต. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินโครงการ ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซียที่มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎร โดยมี นางเปรมวดี ขวัญเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

เลขาธิการ ศอ.บต. และ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้หารือถึงการดำเนินโครงการ ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซียที่มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎร เพื่อให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นในชีวิตและมีสิทธิเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่าเทียม ศอ.บต.จึงได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ดำเนินการครั้งแรกในประเทศมาเลเซีย ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ในปี พ.ศ. 2560 โดยบูรณาการร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู กรมการปกครอง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และจะจัดต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางการขยายความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และ ศอ.บต. ในด้านอื่นๆ อาทิ การจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อสำรวจข้อมูลคนไทยไร้สัญชาติและบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร และการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมูลฐาน หารือในเรื่องการผลักดันและสนับสนุนความร่วมมือกับรัฐกลันตันและตรังกานู ในการยกระดับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยกับรัฐติดชายแดนไทยของมาเลเซียสู่การเป็นเมืองคู่แฝด (Twin Cities) การยกระดับคุณภาพรสชาติอาหารไทยร้านต้มยำกุ้งในมาเลเซีย


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]