“พิพัฒน์” เปิดงาน ‘ละศีลอด’ กระทรวงแรงงาน ส่งความปรารถนาดีถึงพี่น้องมุสลิมทั่วโลก

แรงงาน - รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ต้อนรับเดือนรอมฎอน ส่งความปรารถนาดีถึงพี่น้องมุสลิมทั่วโลก แห่งการถือศีลอด ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ฝึกความอดทนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างเสมอภาค

26 มีนาคม 2567 - เวลา 17.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “ละศีลอด” ของกระทรวงแรงงาน โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต้อนรับ นายนัจมุดดีน อูมา ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานอาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ประธานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักจุฬาราชมนตรี นายไพโรจน์ มินเด็น ตุลาการศาลปกครองสูงสุด สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในวาระเดือน “รอมฎอน” อันประเสริฐของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลก กระผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหาร ขอต้อนรับเดือนอันประเสริฐยิ่งของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะได้ปฏิบัติศาสนกิจที่สำคัญ คือ “การถือศีลอด” ในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 ซึ่งการถือศีลอดนั้น เป็นบทบัญญัติ 1 ใน 5 ของศาสนาอิสลามที่มุสลิมทุกคนที่บรรลุศาสนภาวะต้องถือปฏิบัติ ตลอดระยะเวลาแห่งการถือศีลอดนั้น ผมทราบดีว่า พี่น้องมุสลิมได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรสรรเสริฐและชื่นชม เพราะคนที่นับถือศาสนาอิสลามจะอยู่ในสถานะใดจากทุกมุมโลก จะฐานะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี หรือเป็นคนยากจน ก็มีความเท่าเทียม จำเป็นจะต้องถือศีลอดเช่นเดียวกัน เป็นการฝึกความอดทนและการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้ยากไร้อย่างเสมอภาคกัน ผมและผู้บริหารกระทรวงแรงงานทุกท่านขอให้กำลังใจ เพื่อให้ทุกท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจนี้ด้วยความสมบูรณ์ ตามครรลองของศาสนาอิสลามที่ได้วางไว้ทุกประการ

ด้านนายนัจมุดดีน อูมา ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เดือนรอมฎอนมีความประเสริฐเหนือเดือนอื่นๆ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ประตูสวรรค์ถูกเปิด ประตูนรกถูกปิด เป็นเดือนแห่งการอภัยโทษจากพระองค์อย่างกว้างขวาง เป็นเดือนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานอัลกุรอาน และมีสิ่งที่ดี ๆ อีกมากมายที่ไม่อาจจะกล่าวในเวลาอันสั้นนี้ได้ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “ละศีลอด” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงเดือน “รอมฎอน” อันประเสริฐ ที่พี่น้องมุสลิมทั่วทุกภูมิภาคของโลก ตลอดจนในประเทศไทยได้ปฏิบัติศาสนกิจ “ละศีลอด” เป็นเวลา 29 - 30 วันของทุกปี เป็นการสร้างความสามัคคี ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน และพี่น้องข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่นับถือศาสนาอิสลาม รวมทั้งทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้ถึงความสำคัญของ “รอมฎอน” จากผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน มีบุคลากรในส่วนกลางที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 130 คน ไม่รวมส่วนภูมิภาคอีก การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการให้เกียรติในเดือนรอมฏอนอันศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวมุสลิม ที่ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนบัญญัติอย่างเคร่งครัด

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]