เด็กพิการ จ.ยะลา เข้ารับการบริการสาธารณสุขเชิงรุก เพื่อรับอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการที่เหมาะสม


ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการบริการสาธารณสุขเชิงรุกผ่านรถโมบายเคลื่อนที่ "สิริเวชยาน" ให้แก่เด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการ “เก้าอี้ สุขใจ ร้อยรักสู่ครอบครัว” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา โดยมีนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีกล่าวโอวาทและพบปะน้องๆ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ศอ.บต.ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลประจำจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค้นหาและประเมินความพร้อมในการช่วยเหลือเด็กพิการเบื้องต้น สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการจำนวน 5 ชนิดได้แก่ เก้าอี้สุขใจ รองเท้าสั่งตัด เตียงฝึกยืน วอคเกอร์ และกายอุปกรณ์มูลค่าสูง ที่เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อให้เด็กพิการมีการพัฒนาที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตามในปี 2567 พบเด็กพิการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความต้องการและความจำเป็นต้องได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายทั้ง 5 ชนิดรวมทั้งสิ้น 434 ชิ้น และจำนวนเด็กพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 318 คน ประกอบด้วย 1. จังหวัดยะลา จำนวน 74 คน รวม 99 ชิ้น 2. จังหวัดปัตตานี จำนวน 30 คน รวม 31 ชิ้น 3. จังหวัดนราธิวาส จำนวน 106 คน รวม 146 ชิ้น 4. จังหวัดสงขลา จำนวน 62 คนรวม 87 ชิ้น และ 5. จังหวัดสตูล จำนวน 46 คน รวม 71 ชิ้น

นอกจากนี้ทางมูลนิธิไทยพีบีเอส ยังได้มอบบัตรเติมน้ำสำหรับรถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน” ประจําจังหวัดยะลา จํานวน 1 คัน มูลค่า 10,000 บาท เป็นบัตรสำหรับเติมน้ำมัน 10,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการลำเลียงผู้ป่วยให้ถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]