“สรรเพชญ” ชี้ ก.คมนาคมติดกรอบคิดเดิม แนะแสวงหาโอกาสใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย


ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (วาระ 2) นายสรรเพชญ บุญญามณี สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายในมาตรา 15 ส่วนของกระทรวงคมนาคมว่า เป็นการจัดสรรงบประมาณที่ติดกับดักการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมแบบเดิมๆ พร้อมแนะกระทรวงคมนาคมควรใช้งบประมาณโดยคำนึงถึง “ชีวิต” และ “โอกาส” ของคนไทย

“งบประมาณของกระทรวงคมนาคมที่ผ่านมา ถูกนำไปลงทุนกับเรื่องถนนเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นการมุ่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่ละเลยเรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทย เช่น กรมเจ้าท่า ที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาคู คลอง ร่องน้ำ และชายฝั่ง ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก แต่เมื่อดูงบประมาณที่กรมเจ้าท่าได้รับการจัดสรร กลับมีเพียง 4 พันกว่าล้าน หรือคิดเป็น 1.9% จากงบทั้งหมดของกระทรวงฯ ที่มากถึง 2 แสนกว่าล้าน”

นายสรรเพชญกล่าวว่า ด้านการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของไทย กระทรวงคมนาคมต้องใช้งบประมาณโดยแสวงหาโอกาสใหม่ๆ และต้องกล้าลงทุนกับโครงข่ายคมนาคมทางน้ำ ซึ่งถือเป็นกาาขนส่งที่มีต้นทุนค่าขนส่งที่ต่ำที่สุดโดยยกตัวอย่างเช่น การรองรับธุรกิจเรือสำราญในอนาคต ซึ่งไทยมีศักยภาพสูงเนื่องจากในภาคใต้มีทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ธุรกิจเรือสำราญที่ผ่านมาได้สร้างรายได้มหาศาลให้กับไทย และรัฐบาลต้องคว้าโอกาสนี้ไว้

นายสรรเพชญ ยังได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาของกระทรวงคมนาคมว่า จะต้องไม่ยึดติดกับกรอบคิดเดิมๆ แต่ต้องเปิดมุมมองการพัฒนาใหม่ ๆ แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ขอแนะนำให้กระทรวงคมนาคมนำโครงการขนาดใหญ่ Megaproject ในพื้นที่ภาคใต้ ที่เคยผ่านการศึกษามาแล้ว มาปัดฝุ่นใหม่เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ภายหลังจากที่พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้มีการลงทุนขนาดใหญ่มาเป็นเวลานานแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]