เลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทยชายแดนใต้ - เลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นทางการ

7 มีนาคม 2567 - พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้อนรับ H.E. Mr.Racgmat Budiman เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้แทนของกลุ่มงานการต่างประเทศ กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวพบปะและพูดคุยกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทยและคณะ ถึงความสัมพันธ์ที่ดีของ 2 ประเทศที่มีต่อกันเสมอมา รวมถึงบทบาทการดำเนินงานของ ศอ.บต. ที่ได้มีการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนงานตามนโยบายขอรัฐบาล ในการส่งเสริมด้านอาชีพต่างๆ ของประชาชน จึงทำให้ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ

ด้าน H.E. Mr.Racgmat Budiman เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การลงมาเยือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ประเทศอินโดนีเดีย กับ ประเทศไทย รวมถึงจังหวัด ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย นักธุรกิจ และประชาชนทุกคน จะต้องมีความสัมพันธ์อันดีทั้งสิ้น นอกจากนี้ทางอินโดนีเซีย ยังมีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะด้านการลงทุนที่ ศอ.บต. ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ชื่นชมแนวทางการทำงานและยืนยันว่าพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ ศอ.บต. จัดขึ้น และขอให้มีการบูรณาการร่วมกับสถานกงสุลอินโดนีเซีย และหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาในมิติการต่างประเทศต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]