ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

รายงานพิเศษ

[๐ รายงานพิเศษ][bsummary]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]

คณะทำงานแก้ปัญหายาเสพติด ก.ยุติธรรม เปิดเกมรุกประชุมแกนนำตำบล จ.ยะลา-สตูลกระบวนการยุติธรรม - คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคประชาชน เปิดเกมรุกประชุมแกนนำตำบลอาสาฯ จ.ยะลา-สตูล

8 มีนาคม 2567 - เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมกรมทหารพรานที่ 41 อ.รามัน จ.ยะลา พล.อ.วิชาญ สุขสง ประธานคณะยุทธศาสตร์ คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง พร้อมด้วย ดร. ผศ.สมบัติ โยธาทิพย์ และนายอารี ดิเรกกิจ คณะทำงาน ได้ประชุมร่วมกับแกนนำอาสาจำนวน 12 ตำบล ของจังหวัดยะลา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาการระบาดของยาเสพติดในตำบลของตนเอง 

มีการร่วมคิด ร่วมคุย หรือการ ระดมความคิดเห็น เพื่อจัดตั้งคณะทำงานในตำบล การจัดทำโครงการ และการจัดทำงบประมาณ X-RAY พื้นที่ การกำหนดตัวผู้ค้า และการหาผู้เสพ โดยการรับฟังความคิดเห็นของแกนนำในทั้ง 12 ตำบล ซึ่งผลการประชุมระหว่างคณะทำงานกับแกนนำอาสาตำบลทั้ง 12 ตำบล ต่างเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาเป็นอย่างดี และมีความพร้อมในการดำเนินการตามแนวทางที่คณะทำงานได้ชี้แจงให้รับทราบ

และในวันที่ 9 ก.พ. คณะทำงานที่นำโดย พล.อ.วิชาญ สุขสง ได้เดินทางไปพบปะกับแกนนำตำบลอาสาฯ ในพื้นที่ จ.สตูล จำนวน 9 ตำบล ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล ซึ่งการประชุมสร้างความเข้าใจ ในแนวทางการ เอาชนะ ยาเสพติด ตามนโยบายของ รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เป็นไปด้วยดี ได้รับการตอบรับจากแกนนำอาสาตำบลเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาของยาเสพติดที่เกิดขึ้น ซึ่งทุกฝ่ายต่างเห็นฟ้องต้องกันว่า ปัญหายาเสพติดเป็นภัยที่รายแรงที่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม
พล.อ.วิชาญ สุขสง เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมการขับเคลื่อนหน่วยงานภาคประชาชนระดับจังหวัดไปแล้ว ที่ จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเวทีเพื่อสนับสนุนการ เอาชนะยาเสพติด เวทีละ 1,200 คน หลังจากนี้จะมีการจัดเวทีประชุมระดับจังหวัด ใน จ.ปัตตานี,ยะลา ,สตูล และ สงขลา เพื่อให้ครบทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นความ มุ่งมั่น ของ พ.ต.อ.ทวี สองส่อง รัฐมนตรียุติธรรม ที่ต้องการเห็นความสำเร็จในการ เอาชนะยาเสพติด ที่ระบาดอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ คณะขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดภาคประชาชน ให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้


ไม่มีความคิดเห็น: