“รมว.ยุติธรรม” เป็นประธานปิดงานการกุศลวากัฟอิสตีษมารีย์ ม.ฟาฏอนีพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดงานการกุศลวากัฟอิสตีษมารีย์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดงานวากัฟอิสตีษมารีย์ WAQAF เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมนายอับดุลอายี สาแม็ง รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ และ สส.ยะลา นายรวิศ สอดส่อง และนายพลรักษ์ รักษาพล คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ณ สนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2567 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี อิหม่ามอนุสรณ์ (มุสตอฟา) องอาจ กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร อิหม่ามมัสยิดแม่บาง(เอเชียทีค) ในฐานะประธานจัดงานวันที่ 3 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี นายอิมรอน เส็นหลีหมีน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ
กิจกรรมภายในงาน มีการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ร่วมงาน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า มีกิจกรรมบนเวที ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของเยาวชน และการเสวนาวิชาการ และการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ อีกด้วย โดยมีประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ พ.ต.อ.ทวีได้มอบ ลายค็อต (Khat) อักษรอาหรับที่ร้อยเรียงลวดลายออกมาอย่างวิจิตรให้ผู้มีคุณูปการในสังคมไทยที่มีส่วนช่วยในการจัดงาน จำนวน 22 คนด้วย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2541 จากการได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิทยาลัยโดยใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยอิสลามยะลา" ต่อมา ปี 2550 มีการเปลี่ยนชื่อและประเภทเป็น "มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา" ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยฟาตอนี" เมื่อ 31 ตุลาคม 2556

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฟาตอนี ตั้งอยู่ที่ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี มีนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จาก 5 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกา จำนวนกว่า 30 ประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]