ม.อ.เยือนมหาวิทยาลัยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง หารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย

การศึกษา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยือนมหาวิทยาลัยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ศ. นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย เดินทางเยือน The Chinese University of Hong Kong (CUHK) และ The University of Hong Kong (HKU) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยร่วมภายใต้กองทุน PSU-TUYF Charitable Trust Fund เมื่อระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ได้ไปเยือน CUHK เพื่อประชุมและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Prof. Rocky S. Tuan, Vice-Chancellor & President และได้เยือน The School of Public Health ของ CUHK เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความร่วมมือด้าน Public Health ของทั้งสองมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ทางคณะผู้บริหารยังได้เดินทางเยือน The University of Hong Kong (HKU) เพื่อหารือการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ ที่สามารถทำร่วมกันได้ อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และการทำวิจัยร่วม โดยมี Prof. Derek Collins, Associate Vice President (Cultural and External Affairs) ให้การต้อนรับ รวมทั้งผู้บริหารจากสาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ได้เยี่ยมชม The School of Public Health, HKU และหารือการทำความร่วมมือสาขา Public Health
 ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย ของ ม.อ. ภายใต้กองทุน PSU-TUYF Charitable Trust Fund ยังได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยกับนักวิจัยของ CUHK ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาสมุทรศาสตร์ คณิตศาสตร์ และระบาดวิทยา ภายใต้ CUHK-PSU TUYF Symposium 2024

นอกจากนี้ อาจารย์ นักวิจัยในสาขาคณิตศาสตร์ ยังได้เยี่ยมชม CUHK Department of Mathematics เพื่อนำเสนองานวิจัยและหารือการทำความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะ เพื่อยกระดับการทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ มากยิ่งขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]