ฝ่ายปกครองโวย “นักข่าวผี” เดินสายรีดไถขอเงินปิดปาก


ภายในประเทศ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโวยมีผู้อ้างตนเป็น “นักข่าว” เดินสายรีดไถขอเงินปิดปากการอนุญาตให้มีการละเล่นเข้าข่ายการพนันในงานประจำปีและสวนสวนสนุกในหลายจังหวัดภาคใต้

15 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากฝ่ายปกครองในหลายพื้นที่ว่า ได้รับความเดือดร้อนจากบุคคลที่อ้างตัวเป็นสื่อมวลชน โดยส่วนใหญ่จะอ้างเป็นสื่อออนไลน์ เพื่อขอเงินเป็นค่าปิดปากในการไม่นำเสนอข่าวในการจัดงานประจำปี งานสวนสนุก หรืองานขายสินค้า ซึ่งผู้จัดงานจะขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการให้การการละเล่นที่เข้าข่ายการพนันประเภทที่ขออนุญาตได้ เช่น การยิงปืน ปาเป้า เป็นต้น

เจ้าหน้าที่อ้างว่า มีการเรียกร้องขอเงินในการที่จะไม่นำเสนอข่าวตั้งแต่รายละ 1,000 บาทจนถึง 30,000 บาทในแต่ละงาน จนทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้สึกที่ไม่ดี และกลายเป็นภาพลบของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อนักข่าวหรือสื่อมวลชน โดยผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหลายพื้นที่จำยอมจ่ายเงินให้ผู้อ้างตัวเป็นนักข่าวโดยไม่เต็มใจ แต่ต้องจ่าย เพราะไม่ต้องการมีปัญหาว่าปล่อยให้มีเยาวชนเข้าไปเล่นการพนัน ปาเป้า ยิงปืน และอื่นๆ

ทั้งนี้ มีผู้ที่อ้างตัวเป็นนักข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่องดังช่องหนึ่ง หลังจากผู้จัดงานหรือฝ่ายปกครองไม่ยอมจ่ายเงินให้ตามที่ต้องการ ได้โทรศัพท์ไปยังนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้กำกับการ จนถึงผู้บังคับการตำรวจประจำจังหวัด ให้เข้าไปทำการตรวจสอบใบอนุญาตในการจัดงานและการละเล่น ซึ่งพฤติกรรมของนักข่าวผู้นี้ สถานีโทรทัศน์ช่องดังกล่าว ได้แจ้งว่า บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้สื่อข่าวของสถานีแล้ว และสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวได้แจ้งความในข้อหาแอบอ้างใช้ชื่อสถานีเพื่อหาผลประโยชน์โดยมิชอบ แต่ก็ยังมีผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่ไม่รู้ว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้สื่อข่าวของสถานีดังกล่าวแล้ว จึงตกเป็นเหยื่อของการขมขู่ เพื่อรีดไถเงินอยู่ตลอดเวลา

ในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรายหนึ่งกล่าวว่า การอนุญาตให้ผู้จัดงานมีการละเล่นปาเป้า ยิงปืน ในงานถือเป็นเรื่องปกติของการจัดงาน ที่เป็นมาอย่างยาวนาน และเป็นการละเล่นที่ขออนุญาตได้ตามกฎหมาย ไม่ถือเป็นการทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด เพียงแต่เจ้าหน้าที่และเจ้าของงานต้องควบคุม ตรวจสอบ ห้ามมิให้มีเด็ก เยาวชน นักเรียน เข้าไปเล่นปาเป้า ยิงปืน ซึ่งบางทีก็เป็นการยาก เพราะการละเล่นอย่างนี้เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นและเด็กๆ ที่มาเที่ยวงาน

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ในการจัดงานประจำปีของส่วนราชการและปกครองท้องถิ่น รวมทั้งงานอื่นๆ ใน จ.สงขลา มีเพียงผู้รับเหมางานรายเดียว ที่ได้รับการอนุญาตให้จัด และเป็นผู้รับเหมาจัดงาน ที่มีปัญหากับสื่อในพื้นที่มาโดยตลอด ซึ่งการให้อนุญาตผู้รับเหมาจัดงานเพียงรายเดียว มีการตั้งข้อสังเกตว่า อาจจะมีเรื่องผลประโยชน์ ที่มีการจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]