รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” สั่งกรมพัฒน์เร่งเสริมทักษะ สร้างอาชีพให้แรงงานกลุ่มเปราะบาง

 


แรงงาน - รมว.แรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ สั่งการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งเสริมทักษะแรงงานกลุ่มเปราะบาง สร้างโอกาสการมีงานทำ เน้นผู้สูงอายุ คนพิการ และสตรี ปูพื้นฐานรายได้ยกระดับ GDP ของประเทศโดยรวม

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นโยบายของกระทรวงแรงงาน ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูง โดยพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทุกกลุ่มตั้งแต่ นักเรียน นักศึกษา แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบ ซึ่งรวมถึงแรงงานกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการและแรงงานสตรีอีกด้วย ได้สั่งการและเน้นย้ำให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้แรงงานกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ คนพิการและสตรี ได้เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการที่มีการมอบเครื่องมือในการประกอบอาชีพ เพื่อลดรายจ่ายด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน เตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นประกอบอาชีพ ช่วยให้แรงงานกลุ่มนี้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้านนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยปี 2567 ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้แก่แรงงานกลุ่มเปราะบาง เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการที่กรมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการ รวมกว่า 18,700 คน ดำเนินการแล้ว 16,701 คน ประกอบด้วย กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เป้าหมาย 620 คน ดำเนินการแล้ว 569 คน กลุ่มผู้สูงอายุ เป้าหมาย 2,500 คน ดำเนินการแล้ว 2,400 คน แรงงานนอกระบบ เป้าหมาย 3,600 คน ดำเนินการแล้ว 3,497 คน นอกจากนี้ ยังดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 อีก 12,000 คน ดำเนินการแล้ว 10,235 คน ซึ่งทุกโครงการที่กล่าวมาแรงงานกลุ่มเปราะบางเข้าร่วมการฝึกได้ทุกโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย หลักสูตรที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระนั้นมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากที่สุด คือ การทำเบเกอรี่ การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม บาริสต้ามืออาชีพ และการทำขนมไทย จากการติดตามผลการมีงานทำและรายได้เฉลี่ยของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม พบว่า มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรายละ 1,000 – 2,000 บาทต่อเดือน 

“แรงงานที่สนใจพัฒนาฝีมือสามารถติดต่อได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 ได้อีกทางหนึ่ง” อธิบดีบุปผา กล่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]