หัวเขา 14 คนเจอโควิด-19 1 คน! ตำบลเดียวป่วยสะสม 1,157 รายคิดสัดส่วนสูงกว่า ทน.หาดใหญ่

 


COVID-19: ต.หัวเขา อ.สิงหนคร ยังหนักติดโควิด-19 เพิ่มอีก 38 ราย ในวันที่ จ.สงขลาพบผู้ป่วยสูงถึง 369 ราย รวม ต.หัวเขาติดแล้ว 1,157 คน คิดเป็น 7.38 % หรือ 14 คนจะพบผู้ติดเชื้อ 1 คน ในขณะที่ ทน.หาดใหญ่ 71 คนจะพบ 1 คน ด้านแพปลาเบอร์ 11 ยิ่งเพิ่มพบอีก 26 ราย โรงงาน 8 แห่งเจออีก 26 ราย

8 ก.ย. – จังหวัดสงขลารายงานว่า จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 369 ราย ดังนี้ 1.ชุมชนหัวเขา 38 ราย 2.พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 8 แห่ง 26 ราย ได้แก่ CPF ระโนด 2 ราย ศรีตรังโกลฟส์ 3 ราย เซฟสกิน 7 ราย ถาวรอุตสาหกรรม 1 ราย ไทยยูเนี่ยน สิงหนคร 5 ราย นิสซุย 1 ราย แปซิฟิก 3 ราย และไฮไท 4 รายเป็นรายใหม่ 1 ราย สัมผัส 3 ราย

4.แพปลาเบอร์ 11 จำนวน 26 ราย 5.กลุ่มเสี่ยงในบริษัท ห้างร้าน 21 ราย 6.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่างๆ และจากต่างจังหวัด 221 ราย และ 7.ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่น ๆ จำนวน 37 ราย ได้แก่ ชุมชนม่วงงาม ตรวจก่อนทำหัตถการ อ.ระโนด 1 ราย ตลาดจะนะ 1 ราย ตลาดพลาซ่า ตลาดสดโรงแรมทัวร์ ตลาดม่วงงาม 1 ราย บุคลากรสาธารณสุข 2 ราย และกลุ่มอื่น ๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

ทั้งนี้ สสอ.หาดใหญ่รายงานข้อมูลเมื่อวันที่ 7 ก.ย.ว่า เขตเทศบาลนครหาดใหญ่มีผู้ป่วยโควิด-19 สะสมนับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2,104 คน ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยระบุว่า ในปี 2563 ทน.หาดใหญ่มีประชากรทั้งสิ้น 149,459 คน จาก 68,333 หลังคาเรือน ดังนั้น ทน.หาดใหญ่จะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประมาณ 1.4 % หรือประมาณ 71 คนจะพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน

ในขณะที่ ใน ต.หัวเขา สสอ.สิงหนครรายงานข้อมูลในวันเดียวกันว่า พบผู้ป่วยสะสมแล้ว 1,119 คน ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยระบุว่า ในปี 2563 ตำบลมีประชากรทั้งสิ้น 15,660 คนจาก 4,542 หลังคาเรือน ดังนั้น ขณะนี้ชาว ต.หัวเขาติดเชื้อโควิด-19 แล้วประมาณ 7.14 % เมื่อรวมข้อมูลล่าสุดจากจังหวัดสงขลาที่รายงานว่าพบเพิ่มอีก 38 ราย ทำให้มีผู้ป่วยแล้ว 1,157 คน คิดเป็น 7.38 % ของประชากรทั้งหมด หรือใน ต.หัวเขา 14 คนจะพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน

จังหวัดสงขลาเริ่มรายงานว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 ใน ต.หัวเขาครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ก.ค. ครั้งนั้นพบผู้ป่วยทั้งสิ้น 57 ราย จากนั้นได้มีการพบผู้ป่วยใน ต.หัวเขาแห่งนี้เป็นระยะแทบจะวันเว้นวัน โดยจังหวัดสงขลาไม่ได้ให้รายละเอียดว่าสาเหตุเกิดจากอะไร เช่น วันที่ 28 ก.ค.พบ 65 ราย ซึ่งจังหวัดได้สั่งล็อกดาวน์หมู่ที่ 6 เป็นเวลา 14 วัน 30 ก.ค.อีก 45 ราย วันที่ 2 ส.ค. 88 ราย 8 ส.ค. 72 ราย วันที่ 14 ส.ค.139 ราย

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]