เตรียมยกระดับเป็นสนามบินนานาชาติ! กรมท่าอากาศยานเปิดประมูลสร้างเทอร์มินัลนราธิวาสหลังใหม่

 
เศรษฐกิจ: กรมท่าอากาศยานเปิดขายซองประกวดราคาปรับปรุงท่าอากาศยานนราธิวาส วงเงิน 800 ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการประมูล 28 ก.ย. สร้างเทอร์มินัลหลังใหม่เป็นอาคาร 2 ชั้น ปรับหลังเก่าเป็นสำนักงาน หวังรองรับผู้โดยสาร 1.7 ล้านคนต่อปี ยกระดับเป็นท่าอากาศยานระหว่างประเทศ รองรับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

10 ก.ย. – นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า กรมท่าอากาศยานมีแผนปรับปรุงท่าอากาศยานนราธิวาส โดยจะก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหรือเทอร์มินัลหลังใหม่เป็นการก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,000 ตารางเมตร เชื่อมต่อกับอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม ที่จะปรับปรุงเป็นสำนักงานท่าอากาศยานและพื้นที่รองรับผู้โดยสารในช่วงพิธีฮัจญ์ พื้นที่ใช้สอย 3,000 ตารางเมตร นอกจากนี้จะก่อสร้างอาคารประกอบอื่นๆ เช่น งานต่อเติมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ เพื่อรองรับผู้มาประกอบพิธีฮัจญ์ อาคารห้องน้ำ

“เทอร์มินัลหลังใหม่นี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารมากขึ้นไม่น้อยกว่า 600 คนต่อชั่วโมง หรือประมาณ 1.7 ล้านคนต่อปี และผลักดันให้ท่าอากาศยานนราธิวาสเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ รองรับเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ขณะนี้ กรมท่าอากาศยานเปิดขายซองเอกสารประกวดราคาวงเงิน 800 ล้านบาท กำหนดให้เอกชนยื่นข้อซองในวันที่ 28 ก.ย. ซึ่ง ทย.จะทำการเปิดซองพิจารณาข้อเสนอ และประกาศเอกชนผู้ชนะการประกวดราคาในวันเดียวกัน” อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าว


นายอภิรัฐ กล่าวว่า สำหรับท่าอากาศยานนราธิวาสเป็นท่าอากาศยานที่มีความสำคัญในการเชื่อมโยงจังหวัดชายแดนสู่ส่วนกลางหรือสู่โลก นอกจากใช้ในการให้บริการผู้โดยสารทั่วไปแล้ว ยังเป็นท่าอากาศยานเพื่อให้บริการชาวมุสลิมที่ต้องการเดินทางจากประเทศไทยไปประกอบพิธีฮัจญ์ทุกๆ ปี แต่ปัจจุบันอาคารที่พักผู้โดยสารมีสภาพเก่าทรุดโทรม เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้มารับ-ส่งในช่วงพิธีฮัจญ์ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]