ผอ.ศบค.ส่วนหน้าเล็งใช้มาตรการสอดคล้องวิถีชีวิตคนชายแดนใต้แก้ปัญหาโควิด-19 ระบาด

 


COVID-19: ผอ.ศบค.ส่วนหน้าลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งแรกหลังมีคาสั่งแต่งตั้ง พบปะประธานคณะกรรมการอิสลาม 4 จังหวัด เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในพื้นที่เพื่อใช้กำหนดแนวทางการทำงานและนโยบาย


20 ต.ค. – ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี วานนี้ (19 ต.ค.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบค.ส่วนหน้า) ได้พบปะหารือกับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้แทน ได้แก่ จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำศาสนา ที่มีบทบาทในการสร้างความเข้าใจ ความน่าเชื่อถือให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งได้ขอบคุณผู้นำศาสนาที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

จากนั้น พล.อ.ณัฐพลได้ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับเสนอนายกรัฐมนตรีใช้เป็นแนวทางกำหนดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.รมน.ภาค 4 พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

พล.อ.ณัฐพล เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีความรุนแรง ซึ่งถือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตลอดจนมีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การประชุมรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ จะได้เร่งหารือและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เร็วที่สุด รวมทั้งเป็นมาตรการที่สอดคล้องตามวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์ให้มียอดผู้ติดเชื้อลดน้อยลง ดำเนินการเร่งผลักดันการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของพื้นที่ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น ศบค.ส่วนหน้าจะนำไปกำหนดแนวทางและนโยบายในการทำงานต่อไป 

ด้านนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.ปัตตานี กล่าวว่า ในนามตัวแทนประธานคณะกรรมการอิสลามกลางทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมพบปะ พูดคุย หารือถึงข้อเสนอแนะ แลกความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ คณะกรรมการอิสลามกลางประจำจังหวัดถือเป็นองค์กรหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฉีดวัคซีน รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามให้ประชาชนได้ตระหนัก และรับทราบถึงข้อเท็จจริง


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]