ปตท.สผ.-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลาจัดอบรมช่างเชื่อมรุ่นที่ 2ปตท.สผ.ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อยกระดับฝีมือสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมและตัดโลหะสมัยใหม่ (Modern Welding and Cutting Technology) วันที่ 14-17 ธ.ค. เปิดรับสมัคร 20 คน

นายกวิน วัฒนะจรรยา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ.ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน (Labour Skill & Competency Development Project) เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ จ.สงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเปิดรับสมัครฝึกอบรมรุ่นที่ 2 ซึ่งจะมีการอบรมในวันที่ 14–17 ธ.ค. โดยจะรับสมัครจำนวน 20 คน โดยได้รุ่นแรกอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 9-12 พ.ย. และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

หลักสูตรดังกล่าว เปิดให้สมัครอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกจัดเตรียมและใช้วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ในงานเชื่อมและตัดโลหะสมัยใหม่และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย มีการฝึกปฏิบัติงานเชื่อมด้วยเทคโนโลยีฝึกการเชื่อมเสมือนจริง ทั้งด้านเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ เทคโนโลยีการเชื่อมแบบ CMT การเชื่อมแบบมิก/แม็ก การเชื่อมพลาสม่า การเชื่อมทิก การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ การเชื่อมระบบราง และเทคโนโลยีการเชื่อมใต้น้ำ การเชื่อมต่อใบเลื่อยสายพาน การเชื่อมเลเซอร์ ซึ่งเป็นการเชื่อมที่ต้องใช้ทักษะสูงสำหรับงานด้านอุตสาหกรรม ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีคุณภาพแนวเชื่อมตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. ที่ดำเนินงานโดยฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้มาตรฐานสากลเข้าสู่ตลาดแรงงานและช่วยเพิ่มศักยภาพให้แรงงานฝีมือรองรับอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายคือ แรงงานในสถานประกอบกิจการต่าง ๆ วิศวกร หัวหน้างาน ช่างเทคนิค นักศึกษาปีสุดท้าย พนักงานหรือผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาแล้วในด้านงานเชื่อมและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เช่น อุตสาหกรรมอาหารทะเล อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และอุตสาหกรรมปิโตรเลียม สามารถเพิ่มรายได้และโอกาสการมีงานทำมีรายได้สูงขึ้น เป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แรงงานในพื้นที่ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]